Oxyonline.cz: Rackhousing

Součástí programu sestaveného na míru společnosti oXy Online specializující se na tvorbu e-shopů je umístění serverů ve dvou lokalitách, jejich propojení přímou linkou a technická podpora v režimu 24/7.

Společnost oXy Online měla rack-housing pouze v Praze a celému řešení chyběla dostatečná a rychlá zákaznická podpora v případě technických potíží nebo výpadků serverů. Proto se firma rozhodla zlepšit své řešení a najít si nového poskytovatele telekomunikačních služeb, který by byl schopen splnit náročné požadavky a poskytnout další prostor pro firemní servery včetně nezbytné technické podpory.

Master Internet nabídl řešení projektu zcela na míru a sestavil vhodný rackhousingový program.

Jeho součástí mělo být:
  • umístění serverů na dvou místech - v Praze a v Brně
  • zálohování „do kříže“
  • dostatečná rychlost
  • vysoká konektivita
  • zákaznická podpora 24/7 s velmi rychlou odezvou

Realizace

Nejprve bylo nezbytné připravit novou serverovnu v Brně, kde má firma svou provozovnu, a kam se převážela část pražských serverů. Šlo o vybudování potřebné IT infrastruktury a také o úpravu stávajících prostor. Serverovna se osadila síťovými prvky CISCO a servery od firmy HP, které firma oXy Online dlouhodobě používá. Jako firewall bylo zvoleno zařízení CISCO ASA a RACK servery řady DL s minimální zárukou 3 roky.

Stěhování serverů z Prahy do Brna se dělo tak, aby byl zajištěn co nejkratší výpadek. Na nové servery v Brně se postupně převáděly internetové obchody během pozdních nočních hodin. Cílem bylo samozřejmě co nejméně a na co nejkratší možnou dobu omezit provoz jednotlivých řešení. Díky správné přípravě se povedlo omezit výpadky služeb na minimum.

Pro naše podnikání potřebujeme dostatečné kapacity serverů, rozšířené možnosti zálohování a hlavně bezpečná datová úložiště, aby všechny naše e-shopy i e-ziny běžely za každých okolností. Proto je nezbytné poskytnout jim nejen kvalitní hosting na profesionálních serverech, ale také dostatečnou technickou podporu a garanci, že každý problém bude neprodleně vyřešen. Spolupráce se společností Master Internet probíhala dle našich představ. Pohotově reagovali na všechny naše požadavky a nabídli nám řešení šité zcela na míru naší firmě.

Zdeněk Michálek, jednatel společnosti oXy Online s.r.o.

Výsledek

Zavedení rackhousing programu od společnosti Master Internet a otevření nové serverovny v Brně, mělo pro oXy Online několik zásadních výhod. Jednak se výrazně zlepšila lokální dostupnost serverů, jednak jsou servery pod neustálým dohledem a lze si vyžádat okamžitou technickou podporu. Dále se výrazně zvýšila kapacita serverovny a tím i možnosti firemního růstu, zlepšily se možnosti zálohování a konektivita řešení.

Výsledkem jsou pronajaté racky ve dvou lokalitách, v Praze a v Brně, do kterých umísťuje oXy Online své servery. Obě místa jsou přímo propojena vyhrazenou linkou, která garantuje sjednanou propustnost i v provozu během špičky. Navíc lze data zálohovat „do kříže“ a tak se pojistit proti případným možným výpadkům a selháním serverů.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ