Virtuální desktopy

Virtuální desktopy standardně poslouží snížením provozních nákladů a snadnější administrací. Společnost však navíc vyžadovala přístup k aplikacím Windows NT a vytvoření různých typů uživatelů, s čímž si řešení v podobě tenkých klientů Sun Ray také dokázalo poradit.

Organizace používala zastaralou a nespolehlivou infrastrukturu postavenou na komunikačních protokolech OPX/SPX. Absence centralizovaného zálohování a nespolehlivost aplikací vedly k velkému vytížení správců. Jako koncové stanice pro své zaměstnance organizace využívala klasická PC s MS Windows XP, pro sdílení dat server s Novel Netware. Autentizaci uživatelů a řízení přístupu k datům a aplikacím zajišťovala Windows NT.

Řešení

V první fázi řešení byla komunikační infrastruktura změněna na rodinu protokolů TCP/IP. Server s Novel Netware byl odstraněn a řadič Windows NT domény nahrazen Linux serverem a Sambou. Nejdůležitější aplikace pak byly převedeny na servery Sun Fire s operačním systémem Solaris.

V další fázi pak byla postupně klasická PC nahrazena tenkými klienty Sun Ray – Sun Fire s OS Solaris a Sun Fire X2100 s OS Red Hat Linux Enterprise Server. Protože organizace využívá velké množství aplikací, které jsou k dispozici výhradně pro MS Windows, byly zřízeny servery s MS Windows 2003. Na těchto serverech aplikace běží a je možné k nim vzdáleně přistupovat prostřednictvím Citrix Presentation Serveru. Řízený přístup uživatelů k aplikacím pak zabezpečuje desktopové prostředí Raydesk 2.0. Vytvořeny byly čtyři typy aplikačních profilů dle existující struktury firemních procesů – Normal, Administrator, Extern a Intern.

Výsledek

Díky centralizované správě jsou náklady na provoz nižší. Sun Ray terminály nevyžadují žádnou údržbu ani upgrade a v porovnání s klasickým PC mají desetkrát nižší spotřebu energie. Rovněž dochází díky přechodu na platformu Linux/Solaris k eliminaci virů, malwaru, rootkitu apod., proto se ukazují jako ideální alternativa vůči PC. Desktopové prostředí Raydesk umožňuje uživatelům přístup jen k vybraným aplikacím podle jejich pracovního zařazení. Administrátoři mohou hromadně přidávat nebo odebírat aplikace celé skupině uživatelů, bez nutnosti je jednotlivě obcházet.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ