Na co se nás často ptáte?Obecné FAQ

 • Dedikovaný server je na rozdíl od webhostingu nesdílený. Pokud požadujete současně oddělené prostředí a vyhrazený výkon, ale o server se nechcete starat, zvolte managed server. U managed serverů navíc provádíme také dohled 24x7 a proaktivní řešení případných problémů. Vyhrazený výkon a současně vysokou dostupnost vám mohou poskytnout cloud servery. Důvody pro vlastní server jsme shrnuli zde.

 • Zásadní rozdíl je ve správě serveru, takzvané administraci. U dedikovaného serveru je v ceně služby pouze instalace operačního systému. O veškerý další software, zálohování, aktualizace atd. se musíte starat sami. Pokud se chcete zbavit těchto starostí, je pro vás vhodnější managed server. Hlavní výhodou managed serverů je kromě správy i dohled naším dohledovým systémem 24x7 a proaktivní řešení případných problémů. Součástí služby je vždy i managed zálohování dat serveru na naše zálohovací servery.

 • O běh serveru se stará profesionální administrátor, který řeší veškeré problémy za vás. 24 hodin denně servery monitorujeme a proaktivně řešíme i nečekané situace. Součástí služby je vždy i managed zálohování dat serveru na naše zálohovací servery.

 • Vybrat si můžete celkem ze třech typů zálohování. Jejich podrobný popis naleznete na stránce Zálohování.

 • Dohled dostupnosti je doplňkovou službou, která je však spolu s proaktivním řešením automaticky součástí každé managed služby, tedy např. managed serveru. Dohlížet můžeme všechny druhy služeb běžících na serveru, od www až k RAID poli. Nabízíme možnost nastavit notifikaci na zákazníka - email, jabber, sms a přidat poznámku, podle které bude reagovat náš support. Případnou změnu nastavení dohledu provádí na žádost zákazníka naši administrátoři.

 • Naše síť běží na technologiích Cisco a Dell EMC s plně redundantní architekturou. Používáme značkové HP a Dell EMC servery.

 • Zákazník může rebootovat z CISu, což u fyzického serveru znamená vypnout/zapnout IP zásuvku. U VPS se rebootuje skriptem. Pokud na fyzickém serveru potřebujete takzvaný "měkký reset" z klávesnice, musíte kontaktovat naši technickou podporu (je možné využít KVM over IP).

 • DoS (Denial of Service) řešíme individuálně selektivní filtrací na naší straně. Managed servery jsou pravidelně updatovány a monitorovány.

 • Zálohování je automatickou součástí všech managed služeb. K jakékoliv jiné službě, ale i v případě že u nás žádné služby zatím nemáte, vám nabízíme různé typy zálohování. Více o možnostech zálohování se dozvíte v sekci Zálohování.

 • Managed servery monitorujeme automaticky, zákazník je informován v případě výpadku služby naším supportem. A monitoringem to nekončí, 24x7 reagujeme na problémy a aktivně je řešíme. U ostatních serverů se jedná o doplňkovou službu, kterou zřizujeme na žádost zákazníka.

 • Garantujeme zásah do jedné hodiny. Více záleží na složitosti problému, ale soustředíme se na to, abychom byli vždy připraveni provést technický servis v nejkratším možném čase.

 • Pokud se jedná o odkup, je záruka podle nakoupené záruky od výrobce. V případě pronájmu je vždy po celou dobu trvání smlouvy.

Technické dotazy

 • U dedikovaného serveru se vždy nastavuje pro zákazníka superuživatelský účet a umožňujeme i přístup do out-of-band dohledové karty serveru. U HP iLO a u Dell EMC iDRAC.

  U managed serverů se zřizují pouze uživatelské přístupy přes ssh nebo ftp, ale zákazníkovi se nenastavují root práva.

 • Vše záleží na domluvě. Na linuxové servery standardně instalujeme vybraný operační systém SSH, případně Apache, MySQL a PHP a další software podle potřeb zákazníka.

 • RAID je technologie na zvýšení dostupnosti dat. Nejedná se o zálohu, ani ochranu dat. Provádí se zrcadlením (mirroring) obsahu disků. Obsah se současně zaznamenává na dva disky. V případě výpadku jednoho disku se pracuje s kopií, která je ihned k dispozici. Výrazně se zvyšuje rychlost čtení, protože čteme zároveň z několika disků najednou. Zato zápis může být pomalejší, protože se ukládají stejná data na dva disky. Technika výrazně zvyšuje bezpečnost dat proti ztrátě způsobené poruchou hardware. Nevýhodou je potřeba dvojnásobné diskové kapacity. (viz cs.wikipedia.org/wiki/RAID)

 • Nabízíme možnost VLAN. Každý server musí mít 2 síťové karty, kdy jedna vede do internetu a druhá do jeho VLAN, která slouží jen k vnitřní komunikaci mezi servery. Je možné i přímé propojení kabelem, popř. definování privátní VLAN na jednom fyzickém dot1q trunk portu.

 • V případě, že chcete navýšit počet IP, kontaktujte prosím svého obchodního zástupce, který vám nabídne aktuální cenu a zajistí přidělení IP adres. Ke službě serverhousing máte nárok na 1 IP adresu zdarma.

 • HW lze upgradovat dle vašich požadavků a dle technických možností serveru. Obraťte se prosím na svého obchodního zástupce.

 • Nabízíme jak službu DNS resolveru, tak dva nezávislé DNS servery pro běh zákaznických domén. Obě služby jsou zdarma, jako doplňkové k jiným službám. Nastavení DNS služeb umožňuje CIS.

 • Ano. Na svých serverech můžete provozovat vlastní DNS, příp. využít zdarma naše DNS servery.

 • Nabízíme pronájem a konfiguraci firewallů v různých konfiguracích a s různým výkonem. Aktuálně jsou to firewally FortiGate výrobce FortiNet a to jak ve fyzické, tak virtuální verzi a firewall pfSense určený výhradně pro zákazníky cloud hostingu (platforma VMware). Pro konkrétní dotaz, kontaktujte svého obchodního zástupce.

 • Na managed servery instalujeme výhradně linuxovou distribuci CentOS nebo Windows 2012R2. Na dedikované servery instalujeme OS dle přání zákazníka, mj. jsme schopni dodat jakýkoliv serverový operační systém od společnosti Microsoft. Více info na Operační systémy

 • Ano, v jiné síti. Domény do konfigurace záložního MX se přidávají přes službu Mail server v klientském informačním systému CIS.

 • Více k této problematice se dozvíte v dokumentu „Požadavky na hromadné rozesílání elektronické pošty“. Ten najdete v sekci Dokumenty.

 • Ano, v celé síti. Jednotlivým zákazníkům poskytujeme prefixy o velikosti /48. Z těchto prefixů pak /64 na server.

 • Ano, za nastavení si účtujeme jednorázový poplatek 1500 Kč.

 • V současné době PI rozsah pro IPv4 nelze zařídit, pouze pro IPv6.

 • Ano, na platformě Dell EMC Compellent, připojení pomocí FCoE nebo iSCSI.

Dotazy na konektivitu

 • Pro služby s housingem:

  • Master Internet - Datacentrum Brno Cejl
  • Master Internet - Datacentrum Praha 4D Kodaňská

  Pro služby bez housingu (konektivita):

  • Telehouse CeColo Praha (bývalý Sitel)
  • TMCZ – THP (Telehouse Praha)
  • Bratislava – SIX (Technická univerzita Bratislava)
 • Provozujeme vlastní síť s přímým peeringem s většinou velkých providerů v ČR. Jsme připojeni do NIX peeringového centra, do SIX na Slovensku. Tranzitní konektivitu odebíráme od různých poskytovatelů, podrobněji viz Síť Master Internet.

 • Ano, poskytujeme. Konektivitu vám můžeme nabídnout s datovým limitem, bez datového limitu, či účtování metodou 95percentil.

 • Metoda spočívá v tom, že se po pětiminutových intervalech sbírají vzorky aktuálních rychlostí zákazníka a na konci měsíce se tyto vzorky seřadí podle odebírané rychlosti. 5 % největších rychlostí se "odmaže", jakoby odpustí, a zákazník zaplatí následující nejvyšší rychlost, kterou odebíral. Výhoda je, že má zákazník k dispozici velkou rychlost, ale platí jen za to, co opravdu odebírá.

 • Standardně má každý server k dispozici garantované přenosové pásmo podle smlouvy.

 • Naše páteřní síť je postavena na technologii 10ge (10 Gbit Ethernetu). Spoje jsou tvořeny buď jednou, nebo více 10ge linkami. Aktuální kapacita připojení do zahraničí je zajištěna několika samostatnými 10ge linkami. Do peeringového centra NIX, pro přenosy v rámci ČR, jsme připojeni 2x10ge. Pro přenosy na Slovensko využíváme samostatný 10ge port ve slovenském peeringovém centru SIX. S velkými sítěmi v ČR (Telefonica O2, UPC atd.) máme navíc přímé peeringové propoje.

 • Datové plány jsou rozděleny na dvě kategorie. S neomezeným přenosem a omezeným přenosovým pásmem do jednotlivých geografických lokalit – ČR, Slovensko a zbytek světa, a na datové plány s neomezeným přenosovým pásmem, ale počítanými přenesenými daty do jednotlivých geografických lokalit. Statistiky přenosů jsou dostupné v našem klientském informačním systému CIS.

 • Veškeré přípojné body jsou k naší síti připojeny minimálně ze dvou nezávislých směrů pro vysokou dostupnost. Při výpadku jedné z linek se provoz automaticky přesměruje do záložního propoje.

 • U počítaných datových plánů je objem přenesených dat měřený z Netflow exportu z našich páteřních routerů. Přenosy mezi servery v rámci naší sítě nejsou do objemu přenesených dat započítávány.

Obchodní dotazy

 • Možnosti placení jsou: převodem z účtu, trvalým příkazem, inkasem, platební kartou nebo PayPal.

  Účtování je měsíční s volitelnou periodou platby několika měsíců. Při půlročním a delším účtování je fakturováno se slevou. Faktura je vystavována dopředu a první faktura je vystavena v den spuštění služby s ohledem na počet dnů provozu v daném měsíci.

 • Zřizovací poplatky jsou individuální a závisí na náročnosti instalace. Většinou jsou však zřizovací poplatky nulové.

 • Žádné poplatky zákazníkům neskrýváme. Všechny ceny jsou veřejné a zakotvené ve smlouvě.

 • Ano, takové slevy jsou individuální. Nabízíme také slevu při delší než měsíční periodě platby (2 % u pololetní, 5 % u roční platby).

 • Kontaktujte svého obchodníka, který s vámi projedná novou službu, nové platební podmínky a připraví dodatek ke smlouvě. Spolu také dohodnete termín převedení stávající služby na službu novou.

 • Ano, informujte se u některého z našich obchodních zástupců na partnerský prodej.

 • Záleží na konkrétním typu služby, jedná se řádově o hodiny u základních služeb, až týdny při složitějších službách (například Clusterová řešení).

 • Všeobecné podmínky najdete na našich stránkách zde.

 • Ano, SLA volíme individuálně dle typu služby a dle konkrétního zabezpečení. U cloudhostingu je standardně garantována dostupnost 99,99 %.

 • Co nejdříve se, prosím, obraťte na svého obchodníka nebo technickou podporu, aby mohlo dojít k vyřešení vašeho problému. Kontakty najdete zde.

 • Můžete u nás provozovat vše, co je v souladu se zákony České republiky.

 • Smluvní úvazek je individuální dle typu a objemu služby.

 • Bohužel, na méně než jeden měsíc není možné poskytnout žádnou z našich služeb. Je však možné si pronajmout službu Živý server, kdy platíte pouze nízký paušál za rezervaci výkonu a následně doplácíte za reálné využití výpočetních prostředků. Neplatíte tedy za čas, kdy server nevyužíváte.

 • Support je zdarma. Platí se pouze technické práce nebo zásahy na úrovni správy systému a jejich cena se odvíjí od časové náročnosti.

 • Až na výjimečné individuální případy zřizujeme služby v pracovní době.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ