Jak na přístupný web?

Níže jsme pro vás ve spolupráci s garantem auditů přístupnosti Radkem Pavlíčkem připravili souhrn užitečných odkazů věnujících se tématu přístupnosti. Průběžně aktualizujeme.

Videa o přístupnosti

HTML5 a WAI-ARIA jako snadná cesta k lepší přístupnosti webu (Radek Pavlíček)

Jak testovat přístupnost (Rob Dodson)

Jak a proč řeší velké weby přístupnost (Radek Pavlíček)


Přístupnost v kódu: ukázky a návrhové vzory (Martin Michálek)


Přístupnost webů knihoven – příklady dobré a špatné praxe (Radek Pavlíček)

Nástroje pro testování přístupnosti

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ