Informační systém QI

QI je komplexní informační systém, který efektivně pomáhá řešit většinu běžné podnikové činnosti.

V současné době ho používá přes 20 000 uživatelů ve více než 700 firmách. Master Internet je prvním poskytovatelem QI v podobě SaaS, tedy služby pronajaté za měsíční paušál bez velkých počátečních investic. Typové řešení tak můžete využívat již od 1990,- měsíčně bez DPH na základě maximálního počtu současně přihlášených uživatelů.

Firemní data v bezpečí

Bezpečnost přístupu k datům chrání propracovaný systém přístupových práv. Třívrstvá architektura QI pak chrání data před ztrátou a poškozením.

Snadné ovládání pro každého

QI se ovládá podobně jako MS Office, používá i podobnou grafiku. Vkládání dat je rychlé, vyhledávání a třídění snadné. Pro jistotu však každému zákazníkovi vkládáme do QI kompletní dokumentaci a nápovědu.

Pohodlné vkládání dat

Data do QI stačí vložit pouze jednou. Okamžitě se přenesou na všechny potřebné formuláře. To stejné platí při úpravách již vložených dat. Do vašeho QI se toho zkrátka vejde víc a systém je stabilní, rychlý a stále aktuální.

Kompatibilita s ostatními SW

QI komunikuje s ostatními softwary, například MS Office, vážními systémy, CAD/CAM systémy apod. Data se navzájem propojují a je možné je tisknout či exportovat ve všech běžných formátech.

Moduly

Informační systém QI je důmyslnou stavebnicí devětadvaceti modulů a několika desítek obchodních jednotek. Ať už si je poskládáte jakkoliv, vnitřní logika a propojení všech dat zůstane zachována.

QI logo

Klíčový modul pro obchodní firmy. Podporuje řízení obchodní činnosti ve firmě, umožňuje přenos obsahu z existujících dokladů do dokladů následujících apod. Pro prodej i obchod nabízí prakticky neomezené možnosti tvorby cen, slev a přirážek i zařazování partnerů do dealerských kategorií.

 • Obchodní partneři
 • Základní nákup a prodej
 • Intrastat
 • Reklamace a záruky
 • Přijaté objednávky
 • Rezervace a blokace zboží
 • Platební morálka, kredity odběratelů
 • Nabídky vydané
 • Prodejní smlouvy
 • Ceníky
 • Slevy a přirážky
 • Požadavky obchodních partnerů
 • Vydané objednávky
 • Automatické vytváření vydaných objednávek
 • Dodavatelské katalogy zboží

Optimální zásoba plní požadavky zákazníků, ale neváže finanční zdroje

Modul sklady je přínosem pro všechny, kdo chtějí mít dokonalý a okamžitý přehled o veškerých zásobách, jejich cenách, stavech a připravenosti. Při použití QI nejvíce oceníte přehlednost, a to jak v evidenci, tak ve skladech samotných.

 • Základní sklady
 • Skladové přehledy
 • Inventury skladů

Zpracování mezd s lehkostí

Komplexní řešení pro oblast mezd. Tento modul zpracuje mzdy v organizacích s několika zaměstnanci i ve firmách s komplikovanou agendou a různými typy pracovně-právních vztahů.

 • Mzdy – základní (CZ)
 • Účtování mezd (CZ)
 • Mzdové výkazy (CZ)
 • Export pro ISPV a ISP (CZ)
 • Tvorba podkladů pro mzdy
 • Mzdy – zálohy (CZ)
 • Základní personalistika

QI je připraveno plnit základní požadavky menších firem, ale nabízí i komplexní řešení vyžadované specialisty v oboru, jakými jsou účetní a daňoví poradci, auditoři či daňové a účetní kanceláře.

 • Podvojné účetnictví
 • Předkontace
 • Uživatelské předpisy sestav
 • Hospodářská střediska

Žádné zbytečné výdaje a finanční toky pod kontrolou

Mějte své finanční toky pod kontrolou. Informační systém QI vám umožní finance komfortně zpracovávat a naplno tak využít veškerý potenciál. Zpracovávání pohledávek a závazků i komunikace s finančními institucemi pro vás budou s modulem Finance hračkou. QI vám poskytne rychlé přehledy o nákladech a výnosech, pohlídá za vás změny v zákonech a zabezpečí legislativní čistotu. Snadno budete vést bankovní účty i pokladnu a provádět operace s nimi spojené.

 • Pohledávky, základní finance
 • Závazky
 • Banky
 • Upomínky a penalizace
 • DPH (CZ)
 • Zápočty pohledávek a závazků
 • Import Kurzového lístku (CZ)
 • Elektronická komunikace s finančními institucemi

Přesná evidence stavu majetku

Modul Majetek ocení všichni, kdo chtějí mít dokonalý přehled o aktuální hodnotě svého majetku, odpisech, umístění a změn v kartách. Díky informačnímu systému QI můžete maximálně automatizovat edvidenci majetku a pracovat se spolehlivou a zákonům odpovídající evidenci.

 • Základní majetek
 • Základní majetek krátkodobý
 • Základní majetek dlouhodobý
 • Účtování majetku
 • Standardní výpočet odpisů (účetní, daňové)
 • Základní inventarizace majetku


Technické zázemí služby

Master Internet zajišťuje kompletní provozní infrastrukturu informačního systému QI. Systém běží na cloudové platformě MasterCLOUD, což umožňuje snížení nákladů na budování vlastní hardwarové platformy, ale díky své robustnosti garantuje bezvýpadkový provoz. Veškeré komponenty jsou v plně redundantní konfiguraci N+1. Systém na bázi SaaS - Software as a Service je pro firmy lákavý mimo jiné také pro dodávku kompletního řešení, které vyžadují. Zákazník čerpá od poskytovatele službu, nemusí tedy vynakládat finanční prostředky na investice do hardware.

Technologie MasterCLOUD

Zaujala vás tato služba?

Pokud chcete používat tento kontaktní formulář, musíte mít povolený Javascript.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ