31.11.2011

Dnes jsme zdárně dokončili rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření energocentra Master DC Brno. Došlo ke kompletní přestavbě VN části, vybudování nové sekce trafostanice, instalaci dalšího transformátoru o výkonu 1 MW a nových rozvaděčů NN s moderním systémem jistících prvků. Zmíněné úpravy jsou základem pro další plánovaná rozšíření brněnského datacentra.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ