Instalace Dockeru (Centos 7, Debian 10 a Ubuntu 18.04)

Poslední aktualizace 5. 9. 2023


Úvod

Tento dokument slouží jako návod k instalaci Dockeru pro operační systémy Centos 7, Debian 10 a Ubuntu 18.04. Docker mohou zákazníci MasterDC spustit v rámci služby VPS buď samostatně, nebo v rámci administrace.

Docker Centos7 – instalace

 1. Nejprve provedeme update balíčkovacího systému: yum check-update
 2. Následujícím příkazem přidáme oficiální repozitář pro Docker a spustíme instalaci:
  curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
 3. Start služby po startu OS nastavíme příkazem: systemctl enable docker
 4. Následně spustíme službu příkazem: systemctl start docker
 5. Pak zkontrolujeme nastartování služby: systemctl status docker

Ve výstupu by mělo být vidět, že služba běží - status Active (running).

SELinux – pokud je Docker za apachem/nginxem, je potřeba nastavit:

setsebool -P httpd_can_network_connect 1

Nakonec zkontrolujeme nastavení storage driveru:

docker info | grep "Storage Driver"

Výstup by měl být: Storage Driver: overlay2.

Poznámka: V aktuálních verzích OS a Dockeru je „overlay2“ výchozí a doporučovaný storage driver.

Docker Linux Debian 10 – instalace

 1. Nejprve provedeme update balíčkovacího systému: apt update
 2. Poté provedeme instalaci balíčků potřebných pro instalaci Dockeru:
  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common
 3. Přidáme GPG klíč pro oficiální Docker repozitář:
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | apt-key add -
 4. Přidáme Docker repozitář:
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable"
 5. Provedeme update balíčkovacího systému pro přidání repozitáře příkazem: apt update
 6. Zkontrolujeme nastavení repozitáře:apt-cache policy docker-ce.V odkazech ve výstupu by mělo být download.docker.com
 7. Následně instalujeme Docker příkazem: apt install docker-ce.Docker se po instalaci sám spustí a nastaví pro start služby po startu OS.
 8. Zkontrolujeme nastartování služby: systemctl status docker. Ve výstupu by mělo být vidět, že služba běží - status Active (running).
 9. Zkontrolujeme nastavení storage driveru: docker info | grep "Storage Driver".Výstup by měl být: Storage Driver: overlay2.
Poznámka: V aktuálních verzích OS a Dockeru je „overlay2“ výchozí a doporučovaný storage driver.

Docker Ubuntu 18.04 – instalace

 1. Nejprve provedeme update balíčkovacího systému: apt update
 2. V dalším kroku instalujeme balíčky potřebné pro instalaci Dockeru:
  apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
 3. Přidáme GPG klíč pro oficiální Docker repozitář:
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
 4. Následně přidáme Docker repozitář:
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable"
 5. Provedeme update balíčkovacího systému po přidání repozitáře příkazem: apt update
 6. Zkontrolujeme nastavení repozitáře příkazem: apt-cache policy docker-ce. V odkazech ve výstupu by mělo být download.docker.com.
 7. Následně instalujeme Docker: apt install docker-ce. Docker se po instalaci sám spustí a nastaví pro start služby po startu OS.
 8. Zkontrolujeme nastartování služby příkazem: systemctl status docker. Ve výstupu by mělo být vidět, že služba běží - status Active (running).
 9. Nakonec zkontrolujeme nastavení storage driveru: docker info | grep "Storage Driver". Výstup by měl být: Storage Driver: overlay2
Poznámka: V aktuálních verzích OS a Dockeru je „overlay2“ výchozí a doporučovaný storage driver.

Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám