Galera cluster – Logo

Technologie

Galera cluster

Zajistí spolehlivý chod databází s velmi vysokou dostupností

Open source technologie Galera cluster se využívá pro replikaci MySQL a MariaDBMariaDBMariaDB je relační databáze, která vznikla jako alternativní větev MySQLvíce databází do tří a více uzlů. Minimalizuje tak riziko přerušení zápisu dat.  

Vlastnosti Galera clusteru

Automatizace

Veškerá replikace a komunikace probíhá mezi uzly automaticky.

Snazší škálování

V závislosti na aplikaci lze dosáhnout téměř lineární škálovatelnosti.

Identifikace problémů

Technologie detekuje a vyřazuje nespolehlivé a nefunkční uzly.

Galera cluster vs. běžné zálohování databází

Galera cluster replikace databází

  • Replikace probíhá okamžitě a bez prodlevy
  • Data jsou ve všech uzlech totožná
  • Databáze je i při havárii HW okamžitě plně funkční a k dispozici
  • Nová data se zapisují i v případě selhání jednoho z uzlů
  • V případě nechtěného přepsání dat, se data přepíšou na všech uzlech

Běžné zálohování databází

  • Zálohování se provádí pravidelně s určitým časovým rozestupem
  • Zálohovaná data neobsahují změny od poslední replikace
  • Databázi je nutné obnovit, aby byla v módu “active”
  • Než dojde k obnově, nemají se data kam zapisovat a dojde k jejich nevratné ztrátě
  • Při nechtěném přepsání dat lze data obnovit ze zálohy
Michal Köning, Software development manager

“Technologii Galera cluster používáme v divizi MasterApp pro běh aplikací k zajištění vysoké dostupnosti a rozložení výkonu mezi jednotlivými databázovými servery.”

Michal König

Software development manager

Postavíme vám Galera cluster na míru

Postavíme vám Galera cluster na míru

Cluster pro vysoce dostupné databáze vám můžeme buď kompletně celý postavit, zkonzultovat nebo třeba zajistit monitoring clusterového řešení. Zajišťujeme také optimalizaci databází nebo vyvažování výkonu mezi jednotlivými uzly pomocí load balancingu.

Chci Galera cluster