Galera cluster – Logo

Technologie

Galera cluster

Zajistí spolehlivý chod databází s velmi vysokou dostupností

Open source technologie Galera cluster se využívá pro replikaci MySQL a MariaDBMariaDBMariaDB je relační databáze, která vznikla jako alternativní větev MySQLvíce databází do tří a více uzlů. Minimalizuje tak riziko přerušení zápisu dat.  

Vlastnosti Galera clusteru

Automatizace

Veškerá replikace a komunikace probíhá mezi uzly automaticky.

Snazší škálování

V závislosti na aplikaci lze dosáhnout téměř lineární škálovatelnosti.

Identifikace problémů

Technologie detekuje a vyřazuje nespolehlivé a nefunkční uzly.

Galera cluster vs. běžné zálohování databází

Galera Cluster Replication

  • Galera replikace probíhá okamžitě a bez prodlevy
  • Data jsou ve všech uzlech totožná
  • Databáze je i při havárii HW okamžitě plně funkční a k dispozici
  • Nová data se zapisují i v případě selhání jednoho z uzlů
  • V případě nechtěného přepsání dat, se data přepíšou na všech uzlech

Běžné zálohování databází

  • Zálohování se provádí pravidelně s určitým časovým rozestupem
  • Zálohovaná data neobsahují změny od poslední replikace
  • Databázi je nutné obnovit, aby byla v módu “active”
  • Než dojde k obnově, nemají se data kam zapisovat a dojde k jejich nevratné ztrátě
  • Při nechtěném přepsání dat lze data obnovit ze zálohy
Michal Köning, Software development manager

“Technologii Galera cluster používáme v divizi MasterApp pro běh aplikací k zajištění vysoké dostupnosti a rozložení výkonu mezi jednotlivými databázovými servery.”

Michal König

Software development manager

Galera cluster na míru

Galera cluster na míru

Galera cluster pro vysoce dostupné databáze MySQL nebo MariaDB vám můžeme zkonzultovat, kompletně celý postavit nebo třeba zajistit monitoring clusterového řešení. Pomůžeme také s optimalizací databází nebo výkonu mezi jednotlivými uzly pomocí load balancingu.

Poptat Galeru pro vysoce dostupnou databázi