ISO Certifikáty

Kvalita služeb je v našich datacentrech zaručena

ISO 9001 – Quality Management

ISO norma 9001:2015 představuje soubor pravidel pro řízení managementu kvality. Jejich dodržování zaručuje vysokou úroveň produktů a služeb a kontinuální zlepšování nastavených procesů. 

ISO/IEC 27001 – Information Security Management

Norma ISO/IEC 27001:2013 definuje požadavky pro řízení systému bezpečnosti informací a zajišťuje soulad s aktuálními právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

ISO/IEC 27017 – ISMS Cloud Services

Norma ISO/IEC 27017:2017 se zabývá zabezpečením cloudových služeb a s tím spojenou minimalizací potenciálních bezpečnostních rizik.

ISO/IEC 27018 – Cloud Personal Data

Norma ISO/IEC 27018:2019 předkládá standardy pro bezpečné nakládání s citlivými údaji v rámci poskytování cloudových služeb.