Elasticsearch – Logo

Technologie

Elasticsearch

Ideální řešení pro práci s nestrukturovanými daty

Elasticsearch je open source nástroj pro vyhledávání a analýzu nejrůznějších typů dat. Je vhodný pro textová, numerická, geoprostorová, strukturovaná i nestrukturovaná (NoSQLNoSQLNoSQL je typ databáze, která není založená (pouze) na relačních tabulkách jako v případě SQLvíce) data.

Proč je Elasticsearch oblíbený?

Rychlé vyhledávání

Díky používání speciální datové struktury (tzv. invertovaný index) umožňuje fulltextové vyhledávání takřka v reálném čase.

Jednoduché REST API

REST API lze využít k mnoha úkolům, jako je například kontrola stavu clusteru nebo provádění vyhledávacích operací podle indexu.

Práce s velkým objemem dat

Distribuovaná povaha nástroje Elasticsearch umožňuje škálovat klidně i stovky až tisíce serverů a zpracovávat petabajty dat.

Vysoká dostupnost

Elasticsearch rozpoznává a vyřazuje vadné uzly v clusteru. Následně data rozdělí mezi zbylé uzly tak, aby byla co nejvíce dostupná.

Jak Elasticsearch funguje?

K čemu se Elasticsearch využívá?

  • Vyhledávání v aplikacích
  • Vyhledávání na webových stránkách
  • Vyhledávání v podnikových systémech
  • Analýza logů
  • Monitoring výkonu aplikací
  • Monitoring infrastruktury a kontejnerů
  • Analýzy a vizualizace geoprostorových dat
  • Analytika zabezpečení
  • Obchodní analytika
Ikonka

Elasticsearch jako unifikovaný vyhledávač různorodých dat

Elasticsearch přijímá data z nejrůznějších zdrojů, jakou jsou třeba webové aplikace, logy nebo informace ohledně infrastruktury. Nezpracovaná data Elasticsearch analyzuje a převádí do normalizované podoby, aby mohla být indexována. Následně je v nich možné vyhledávat, analyzovat je a získávat komplexní přehledy a souhrny dat.

Pokročilé nástroje

Elastic index

Elasticsearch index je označení pro několik prvků, které jsou navzájem propojeny a jsou uložené jako dokument JSON. Ke každému z dokumentů se pak vztahuje určitá sada klíčů, které ho charakterizují. Tyto klíče mají podobu číselných nebo booleovských hodnot, textového řetězce, geolokace atd.

Elastic Stack (ELK Stack)

Elastic Stack bývá také označován jako ELK Stack podle začátečních písmen třech svých součástí, kterými jsou Elasticsearch, Logstash a Kibana. Zatímco Elasticsearch pracuje se získanými daty, Logstash zajišťuje agregaci a zpracování dat na straně serveru.
Díky tomu je možné přijímat data z více zdrojů současně a obohacovat je ještě před indexací v Elasticsearchi. Kibana zase zajišťuje lepší vizualizaci a správu dat. Umožňuje tak vytvářet nejen běžné grafy a histogramy, ale i dynamické infografiky nebo třeba mapy s vizualizací geoprostorových dat.

Poradíme vám, jak na Elasticsearch

Poradíme vám, jak na Elasticsearch

Potřebujete poradit s implementací, nastavením nebo konfigurací nástroje Elasticsearch nebo Elastic Stack? Dejte nám vědět. Elasticsearch i Elastic Stack používáme denně a umíme ho vyladit tak, aby fungoval přesně jak potřebujete.