NoSQL


NoSQL je typ databáze, která není založená (pouze) na relačních tabulkách jako v případě SQL. Standardně se tak používá pro nestrukturovaná data jako jsou třeba videa či obrázky.

Mezi nejpoužívanější NoSQL databázové systémy patří MongoDB, Redis nebo Elasticsearch. Samotný název NoSQL může být matoucí, protože databázové systémy často kombinují nestrukturovaná i strukturovaná (SQL) data. NoSQL se proto s oblibou překládá jako „nejen SQL databáze”.

Oproti strukturovaným databázím je NoSQL mnohem flexibilnější, protože se nemusí držet pevného schématu. Pro vývojáře či datové analytiky je také výhodou větší škálovatelnost a možnost přidávání různých typů dat do jedné databáze.

NoSQL si navíc lépe rozumí s big daty, jejichž objem bývá tak velký, že běžné postupy používané v relačních (SQL) databázích na ně nestačí. Nevýhodou NoSQL databází může být menší konzistentnost než v případě SQL.

Mohlo by se vám hodit


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám