Optimalizace databáze

Zrychlete své aplikace i firemní systémy

Vhodnou optimalizací databáze snižujete její latenci a zvyšujete kapacitu. Díky tomu je váš software, který je na databázi závislý, rychlejší.

Proč databáze optimalizovat

Vysoká dostupnost dat

Firemní i zákaznická data jsou pro podnikání klíčová. Optimalizací a vhodným zálohováním databáze můžete zvýšit jejich dostupnost a bezpečnost.

Plynulejší běh aplikací

Optimalizovaná forma dotazů a vhodně zvolená platforma, hardware a struktura databáze zajistí nižší latenci, a tím i plynulejší běh aplikace.

Růst bez starostí

Přizpůsobená architektura databáze umožňuje lepší škálování. Na přibývající data nebo uživatele aplikace tak lze pružně a pohotově reagovat.
Vývojář pracuje na optimalizaci databáze.

Optimalizaci databází ocení :

  • Správci citlivých a strategických dat
  • Vývojáři aplikací, které pracují s velkým množstvím dat
  • Firmy, které potřebují sjednotit práci s více databázemi
  • Kdokoliv, kdo potřebuje zefektivnit a zrychlit databázi

Proč nám přenechat starosti s databázemi

Poradíme si s nejrůznějšími typy databází

Kromě klasických relačních databází jako je MySQL nebo jeho nástupce MariaDB, si také poradíme s objektově-relační databází PostgreSQL. Neznámou pro nás není ani práce s databázovým konceptem NoSQL.

Optimalizujeme na základě analýzy dat

Optimalizaci provádíme po důkladném monitoringu a analýze získaných dat i celého dosavadního řešení. Ve spojení se zkušenostmi z provozu datacentra i vývoje software tak navrhneme optimalizaci podle vašich potřeb.

Rozumíme technologiím pro databázové clustery

Pomůžeme s nasazením a konfigurací Galera clusteru, který zajišťuje vysokou dostupnost SQL databází. Pomoci umíme také s bezschémovou databází Elasticsearch, která je vhodná i pro nestrukturovaná data.

Jak při optimalizaci postupujeme

01

Analýza současného řešení

02

Monitoring databázového řešení

03

Sběr dat a jejich vyhodnocení

04

Návrh a úpravy parametrů

05

Srovnání výkonu po optimalizaci

Jak jsme optimalizovali databázi Numbo Call Blockeru

Databáze telefonních čísel je stěžejní částí naší aplikace na filtrování nevyžádaných hovorů Numbo Call Blocker. Abychom vyřešili problém s vysokou latencí a zvýšili kapacitu databáze, provedli jsme důkladnou optimalizaci. V tabulce uvádíme, jak se vlastnosti databáze změnily.

  Před optimalizací Po optimalizaci
Položek v databázi cca 80 tisíc cca 14 milionů
Latence 30–90 s méně než 1 s
Počet klientů provádějící aktualizace dat 2–5 neomezeně
Serverová infrastruktura Jeden server v ČR Více serverů po světě – vždy v blízkosti klienta

Chcete zoptimalizovat databázi?

Volejte +420 515 919 805 nebo nám napište