Analýza přístupnosti webu

Přístupný web pro každého

Ujistěte se, že je váš web přístupný všem návštěvníkům. Že nepřicházíte o potenciální zákazníky, kteří se vaší webovou prezentací zkrátka a jednoduše neproklikají dále. Přístupnost webu je sice často spojována s uživateli s těžkým zdravotním postižením, její přesah je ale mnohem širší a pomáhá všem uživatelům bez rozdílu.

Proč mít web přístupný?

Prohlášení o přístupnosti

Pokud patříte mezi státní či samosprávné instituce, ukládá vám tuto povinnost zákon č. 99/2019 Sb.

80 tisíc nevidomých

Těžce zrakově postižených je v Česku téměr sto tisíc. A většina z nich využívá služeb e-shopů.

2,5 milionu seniorů

Na přístupných stránkách se lépe vyznají a nakoupí nejen nevidomí, ale i čeští senioři

30 % návštěv z mobilu

Lépe fungují přístupné stránky i na mobilních zařízeních, odkud přichází každý třetí Čech.

Cena našich služeb

Audit Basic
obecné zhodnocení stavu přístupnosti webu či aplikace, stručný písemný posudek
zdarma
Audit Standard
uživatelský test přístupnosti na typických případech užití, detailní závěrečná zpráva včetně podkladů pro zlepšení
od 10 000 Kč
Audit Premium
audit komplexnějších projektů, testujeme různé scénáře, k závěrečné zprávě navíc konzultace s vývojáři v několika iteracích, asistence s Prohlášením o přístupnosti
od 20 000 Kč
Školení
na míru uzpůsobené školení přístupnosti pro webové vývojáře nebo zaměstnance tvořící a vkládající webový obsah, může probíhat i v sídle zákazníka
od 2 000 Kč/hod.
Konzultace
telefonická, e-mailová nebo osobní konzultace aktuálních potřeb projektu, poradenství v oblasti legislativy, návrhy konkrétních řešení přístupnosti
Individuálně


Pokud není explicitně uvedeno jinak, veškeré ceny jsou v CZK bez DPH.

Spolupracujeme s odborníky

Radek Pavlíček International Association of Accessibility Professionals

Radek Pavlíček

Auditor přístupnosti, člen IAAP

Odborným garantem služby je propagátor přístupnosti v Česku Radek Pavlíček. Jako jediný Čech je členem International Association of Accessibility Professionals a držitelem řady mezinárodně uznávaných certifikátů. Přístupnosti webových stránek se aktivně věnuje už od roku 2000 a má za sebou stovky analýz přístupnosti webu. Pracuje ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity, o přístupnosti aktivně přednáší, pořádá semináře a workshopy, ale i píše na svém blogu POSLEPU a v magazínu Zdroják. Jako uznávaná autorita v oblasti přístupnosti je členem i bezpočtu hodnoticích komisí.

Roman Kabelka

Roman Kabelka

Auditor přístupnosti

Roman se zaměřuje na uživatelské testování z pohledu uživatele screen readeru, neboli odečítače obrazovky. Díky tomu, že sám weby také vyvíjí, kombinuje tento praktický a uživatelský pohled na věc i s pohledem z pozice vývojáře. Absolvent magisterského studia na fakultě informatiky a webadministrátor Master Internet dlouhé roky působí i jako lektor práce s výpočetní technikou pro nevidomé uživatele, pracuje také ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity.

Věděli jste, že…

Ze studie, kterou provedla v roce 2004 britská Disability Rights Commision, vyplývá, že na přístupných webech jsou při plnění úkolů rychlejší i uživatelé, kteří nemají žádné zdravotní postižení. I jim tedy přinesla přístupnost benefit v podobě lepší použitelnosti webu.

Radek Pavlíček, odborný garant služby audit přístupnosti

Průchod přístupným webem
Při analýzách přístupnosti vycházíme z pravidel tvorby přístupného webu, která jsou součástí vyhlášky k zákonu č. 99/2019 Sb. (Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací) a postupujeme v souladu s mezinárodní normou EN 301 549 (tzn. metodikou WCAG 2.1). Nabízíme i analýzu webů organizacím, pro které je zajištění přístupnosti ze zákona č. 99/2019 Sb. povinné, tedy státním institucím, územním samosprávním celkům a organizacím jimi zřízeným, školám, univerzitám atd. Nezmeškejte příležitost připravit přístupný web s dostatečným předstihem. Od ledna 2020 je přístupnost webů u povinných subjektů nově kontrolována ze strany Ministerstva vnitra ČR.

Testujeme různé scénáře, které mohou při používání konkrétního webu nastat (kompletní průchod objednávkou, zadání příkazu k úhradě a podobně). Hodnotíme jak průchod webem za pomoci asistivních technologií, tak aspekty jako dostatečný kontrast, čitelnost, ovladatelnost z klávesnice a další. Řada z těchto momentů přesahuje okruh nevidomých a slabozrakých uživatelů. Web zpřístupní i barvoslepým, uživatelům s poruchou pohybového ústrojí či seniorům.

Jak na to? Spolu s garantem auditů přístupnosti jsme pro začátek připravili souhrn užitečných odkazů, jak na přístupný web.

Co získáte

  • Zevrubné zhodnocení stávajícího stavu
  • Popis nedostatků
  • Návod na jejich odstranění
  • Konzultace s odborníky
  • Tipy na čistý a strukturovaný kód
  • Přístupný web
  • A nejspíš také vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání a víc objednávek

Chcete zvýšit přístupnost webu?

Pokud chcete používat tento kontaktní formulář, musíte mít povolený Javascript.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ