AWS Direct Connect

Vyhrazená linka do Amazonu s garancí nízké latence

Uživatelům Amazon Web Services poskytujeme vyhrazený fyzický propoj jejich AWS služeb s fyzickou infrastrukturou v datacentrech MasterDC. Data proudící mezi oběma lokalitami tak nemusí využívat veřejný internet, což přispívá k vyššímu zabezpečení i úrovni služeb. 

Časté případy využití hybridní infrastruktury

Úspora za přenos dat

Ušetříte zvlášť v případě, kdy pracujete s velkými objemy dat. Úspora převýší náklady na pronájem portů a linek vyhrazených pro transport.

Nízká latence

Každý zákazník má dedikovaný port na routeru a vyhrazené pásmo. Služba není v žádném bodě sdílená, což snižuje latenciLatenceLatence představuje dobu, za kterou systém uskuteční požadovanou akci.více a zvyšuje propustnost infrastruktury.

Vysoká bezpečnost

Služba AWS Direct Connect může být v některých případech nutnou prerekvizitou regulatorních požadavků na infrastrukturní řešení.

Výsledná cena se skládá z těchto 4 složek:

  • Cena služeb u nás v datovém centru – nejčastěji server housing nebo dedikovaný server
  • Cena vašich služeb u AWS
  • Přímý propoj s AWS – podle rychlosti a typu linky stojí od 10 000 Kč
  • Cena za BGP setup infrastruktury – individuální, setup si můžete zajistit i sami

Rychlost zřízení závisí na individuálních potřebách a konfiguraci. Orientačně se pohybuje v řádu několika dní až týdnů.

Komu pomůže hybridní infrastruktura?

01

Specifické požadavky na hardware

Do veřejného cloudu vlastní hardware nezapojíte. Pokud máte specifické požadavky na hardware, třeba kvůli testování nebo připojení hardware klíče, můžete tento hardware umístit do datacenter MasterDC a pomocí Direct Connectu se propojit do AWS.

02

Splnění zákonných povinností

Z legálních či legislativních důvodů nemohou často některá data opustit území České republiky. Díky hybridní infrastruktuře zajistíte, že vaše data zůstanou v bezpečí českého poskytovatele, a současně vám umožní využít infrastrukturu nadnárodního veřejného cloudu.

03

Dešifrování citlivých dat

Citlivá data jsou ve veřejných cloudech často šifrována. Pro jejich dešifrování je pak vhodné mít vlastní server, do kterého data díky propoji AWS Direct Connect přesunete a dešifrujete je.

04

Optimalizace zakoupených licencí

Licenční politika v případě software mnohdy neumožňuje běh v cloudovém prostředí. Případně takový provoz nedává ekonomický smysl a společnosti hledají způsob, jak optimalizovat již zakoupené licence.

Administrátoři v našem brněnském datovém centru.
Ikonka

V případě selhání linky, například kvůli nechtěnému překopnutí kabelu v rámci stavebních prací, přechází linka automaticky na běžné internetové spojení. Propoj do AWS tak nebude přerušen, jen bude dočasně pomalejší a s běžnou latencí.

Máte zájem o AWS Direct Connect?

Tomáš Mašija

Obchod Brno

Tomáš Mašija

+420 777 919 800

Obchod Praha

Pavel Makel

+420 773 919 300