Clusterová řešení

Zpracovávejte ještě větší množství příchozích požadavků

V rámci počítačového clusteru funguje skupina uzlů jako jeden systém, který zajišťuje vysokou dostupnost, vyrovnávání zátěže a paralelní zpracovávání dat.

Cluster vám pomůže zvládnout...

01
Sezónní výkyvy

Rozdělení provozu mezi několik serverů umožňuje zpracovávat větší množství požadavků za hodinu během vánočních špiček.

02
Bezpečné updaty

Díky přemigrování všech součástí vašich služeb na vysokodostupnostní clusterové řešení budou rolling updaty aplikací probíhat bez výpadku.

03
Automatický failover

Při selhání primárního serveru se provoz automaticky přesměruje na sekundární uzel, takže celé řešení běží dále bez přerušení.

Geoclustery

Řešení provozovaná ve dvou oddělených lokalitách jsou známá jako high-availability nebo failover clustery. Data se kopírují v reálném čase na shodný záložní zdroj. V případě výpadku primární lokality běží služba nepřetržitě.

Jedná se o clustery, které paralelně běží v režimu Active/Active v rámci jedné lokality (Praha nebo Brno). Typickým příkladem je primární infrastruktura u zákazníka s replikací do datacentra MasterDC.

Po ještě vyšší dostupnost zvolte pro své řešení asynchronní replikaci. Aktuální kopii úložiště vytváříme v několika časových intervalech a ukládáme ji na hardware v oddělené lokalitě – pro pražské MasterDC v Brně a naopak.

Specifická clusterová řešení

Kubernetes cluster

O snadné škálování aplikací a jejich bezvýpadkový rolling update při nasazování nových verzí v rámci vývoje se postará privátní cluster Kubernetes.

Galera cluster

Zajistí vysokou dostupnost a vyvažování zátěže mezi databázovými servery. Galera cluster vám implementujeme, nastavíme a můžeme zajistit i jeho správu.

Jsme partneři Proxmox

Clusterová řešení a vysoce dostupné privátní cloudy často stavíme také na virtualizační platformě Proxmox VE. S Proxmoxem  spolupracujeme dlouhodobě a provozujeme na této technologii i službu virtuálních serverů VPS. Certifikované partnerství jen stvrzuje know-how našich administrátorů.

Jak probíhá sjednání clusteru a jeho výstavba

01

Probereme vaše požadavky na bezpečnost nebo robustnost systému (třeba podle návštěvnosti webu).

02

Navrhneme design clusteru podle potřebného počtu load balancerů a workerů v režimu active/active nebo active/passive.

03

V clusteru nastavíme synchronní nebo asynchronní replikaci dat.

04

Cluster sestavíme, zoptimalizujeme a uvedeme do provozu.

05

O celé řešení se vám můžeme nadále starat.
Optimalizace provozu v clusteru

Optimalizace provozu v clusteru

Zátěž v clusteru rozdělujeme mezi servery pomocí load balancingu, který nabízíme i jako samostatnou službu pro zákazníky, jejichž IT už na několika serverech běží. Zajišťujeme i DNS load balancing nebo přesměrování DNS.

Chci sestavit cluster na míru