Clusterová řešení

Pro vysokou dostupnost a nepřetržitý běh

Pokročilá řešení zahrnující výstavbu clusterů typicky navrhujeme zákazníkům, kteří pro svůj projekt vyžadují extrémní dostupnost a výkon. Clusterová řešení jsou tedy ideální volbou pro náročné projekty či e-shopy s vysokou návštěvností.

Extrémně vysoká dostupnost

Jádrem služby je load balancing, při němž dochází k distribuci zátěže podle kapacity a na jednotlivé servery se replikují identická data. Díky tomu je zajištěn nepřetržitý běh služby.

Zkušenosti s vlastními clustery

Provozujeme veřejný cloud s technologií Site Recovery Praha – Brno. Know-how a vlastní zkušenosti z reálného provozu sdílíme i s našimi zákazníky.

Geografická konsolidace

Data umístěná v jedné lokalitě se v reálném čase replikují na shodný záložní stroj. Poradíme si se zrcadlením dat v rámci jednoho města či vzdálenějších lokalit.

Jak na clusterová řešení

Výstavbou high-availability clusterů lze eliminovat výpadky v provozu způsobené nefunkčními systémy či vadami hardware. V MasterDC máme zkušenosti s clustery provozovanými v rámci jednoho datacentra i geograficky oddělených lokalit.

Při návrhu designu nasloucháme potřebám klienta a volíme synchronní nebo asynchronní replikaci v režimech Active/Passive či Active/Active. Pokud není technicky možná synchronní replika, implementujeme kvazi-synchronní replikaci.

Zajistíme i:

  • metroclustery
  • fail-over včetně plánů a pravidelného testování
  • kompletní záložní infrastrukturu v sekundární lokalitě
  • přesuny sítí
  • nastavení a zajištění Disaster recovery plánu
  • konzultace a poradenství
  • dohled 24/7Geoclustery

Jako geoclustery (high-availability cluster nebo také failover cluster) označujeme řešení provozovaná ve dvou oddělených lokalitách. Při výpadku primární lokality je díky replikaci na shodný záložní stroj ve druhé lokalitě zajištěn nepřetržitý běh služby. Podporujeme platformy VMware a Hyper-V.Metroclustery

zrcadlení diskových polí, dvě synchronní lokality v rámci jednoho města. Realizace v rámci Prahy či v rámci Brna. Typickým příkladem je primární infrastruktura u zákazníka s replikací do datacentra MasterDC. Výhodou je možnost běhu v režimu Active/Active a transparentní chod.

Asynchronní replikace

neboli Site Recovery, probíhá v režimu Active/Passive z jednoho města do druhého. Kompletní data z primárního diskového pole jsou kopírována na diskové pole v záložní lokalitě. Tam je rezervována i kompletní záložní infrastruktura. Přepnutí z primární do sekundární lokality probíhá dle nastaveného plánu.

Load balancing

Zatímco cluster představuje seskupení serverů, které navenek vystupují jako jeden, zátěž mezi jednotlivé servery je rozdělována pomocí takzvaného load balanceru. Zajišťovat ale může i DNS load balancing nebo přesměrování DNS a další.

Technologie:

Implementováno u zákazníků

Mám zájem o výstavbu clusteru

Pokud chcete používat tento kontaktní formulář, musíte mít povolený Javascript.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ