Clusterová řešení

Zpracovávejte ještě větší množství příchozích požadavků

V rámci počítačového clusteru funguje skupina uzlů jako jeden systém, který zajišťuje vysokou dostupnost, vyrovnávání zátěže a paralelní zpracovávání dat.

Cluster vám pomůže zvládnout...

Specifická clusterová řešení

Kubernetes cluster

O snadné škálování aplikací a jejich bezvýpadkový rolling update při nasazování nových verzí v rámci vývoje se postará privátní cluster Kubernetes.

Galera cluster

Zajistí vysokou dostupnost a vyvažování zátěže mezi databázovými servery. Galera cluster vám implementujeme, nastavíme a můžeme zajistit i jeho správu.

Windows cluster

Architektura Hyper-V clusteru posílí stabilitu služeb provozovaných na operačním systému Windows Server. Díky failover technologii vás výpadky neohrozí.

Geoclustery

Řešení provozovaná ve dvou oddělených lokalitách jsou známá jako high-availability nebo failover clustery. Data se kopírují v reálném čase na shodný záložní zdroj. V případě výpadku primární lokality běží služba nepřetržitě.

Metroclustery

Jedná se o clustery, které paralelně běží v režimu Active/ActiveActive/active clusterActive/active je název pro cluster, v němž data zpracovávají 2 a více serverů najednouvíce v rámci jedné lokality (Praha nebo Brno). Typickým příkladem je primární infrastruktura u zákazníka s replikací do datacentra MasterDC.

Asynchronní replikace

Po ještě vyšší dostupnost zvolte pro své řešení asynchronní replikaci. Aktuální kopii úložiště vytváříme v několika časových intervalech a ukládáme ji na hardware v oddělené lokalitě – pro pražské MasterDC v Brně a naopak.

Jsme partneři Proxmox

Clusterová řešení a vysoce dostupné privátní cloudy často stavíme také na virtualizační platformě Proxmox VE. S Proxmoxem  spolupracujeme dlouhodobě a provozujeme na této technologii i službu virtuálních serverů VPS. Certifikované partnerství jen stvrzuje know-how našich administrátorů.

Jak probíhá sjednání clusteru a jeho výstavba

01

Probereme vaše požadavky na bezpečnost nebo robustnost systému (třeba podle návštěvnosti webu).

02

Navrhneme design clusteru podle potřebného počtu load balancerů a workerů v režimu active/active nebo active/passive.

03

V clusteru nastavíme synchronní nebo asynchronní replikaci dat.

04

Cluster sestavíme, zoptimalizujeme a uvedeme do provozu.

05

O celé řešení se vám můžeme nadále starat.
Optimalizace provozu v clusteru

Optimalizace provozu v clusteru

Zátěž v clusteru rozdělujeme mezi servery pomocí load balancingu, který nabízíme i jako samostatnou službu pro zákazníky, jejichž IT už na několika serverech běží. Zajišťujeme i DNS load balancing nebo přesměrování DNS.

Chci sestavit cluster na míru