Kubernetes cluster

Kontejnerové řešení s vysokou dostupností

Open-source nástroj Kubernetes, známý také jako K8s, si vývojáři po celém světě oblíbili pro jeho vysokou míru automatizace a efektivnější využití výpočetních kapacit. Z datacenter MasterDC nově nabízíme službu výstavby a správy privátního Kubernetes clusteru s vysokou dostupností.

Osvědčená technologie

Orchestrační nástroj Kubernetes byl vyvinut a testován při provozu aplikací společnosti Google. Při práci s kontejnery kombinuje best-practices velkých hráčů se zkušenostmi rychle rostoucí komunity.

Automatizace a škálování

Klíčovým argumentem pro přechod ke kontejnerovému řešení je snadné škálování aplikací a bezvýpadkový rolling update či roll back na předchozí funkční verzi.

Dostupný ze dvou datacenter

Budujeme Kubernetes clustery s vysokou dostupností na všech úrovních. Pro ještě vyšší dostupnost doporučujeme využít hybridní infrastrukturu (vysoce dostupný cloud + bare metal) ze dvou datacenter a zachováním veřejných IP adres v případě výpadku.

Proč Kubernetes?

Otevřená technologie Kubernetes je vhodná zejména pro vývojáře microservices, kterým pomáhá překonat omezení známá z monolitických legacy aplikací. Snaží se o co nejefektivnější využití zdrojů, což má pozitivní vliv na cenu provozovaného řešení. Jinak manuálně fungujícím kontejnerům zajišťuje tento orchestrátor automatizaci a monitoring, čímž zvyšuje dostupnost. Typickým příkladem je zachycení nekorektního stavu běžící služby v kontejneru a její automatický restart.

Zásadní výhodou jak pro vývojáře, tak správce jednotlivých kontejnerů, je takzvaný rolling update. Při nasazení nových verzí aplikace udržuje Kubernetes repliky obou verzí pro případný rollback na předešlou verzi. V neposlední řadě disponuje Kubernetes vestavěným objektem secrets, který slouží pro uchování a cílené sdílení citlivých dat jako jsou například tokeny, hesla, klíče a další.

Technická infrastruktura

Kubernetes clustery stavíme s vysokou dostupností na všech úrovních. Mimo základní multi-master roli je vysoká dostupnost zajištěna i na úrovni etcd, load balancerů a celé fyzické úrovni – napájení a konektivita.

  • Controller/Master – hlavní server, oddělen od ostatních uživatelských kontejnerů, provádí stěžejní rozhodnutí o umístění nových podů (neboli replik), detekci jednotlivých událostí a reakce na ně.
  • Node/Worker – komponenty označované jako node (dříve minion) běží na všech uzlech v clusteru a slouží primárně pro běh uživatelských kontejnerů.
  • etcd – kritická master komponenta, jedná se o klíčové konzistentní úložiště, které slouží pro uložení celkového stavu clusteru.
  • Load Balancer – slouží pro propagaci služeb do Internetu, běží tedy před Kubernetes clusterem.

Administrátor radí

Nezapomeňte, že na přechod do Kubernetes prostředí je potřeba architekturu aplikace předem připravit. S analýzou, implementací i migrací vám rádi pomůžeme.

Martin Žídek, technický ředitel

Chci vyzkoušet Kubernetes

Pokud chcete používat tento kontaktní formulář, musíte mít povolený Javascript.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ