Provozní řády datových center

Stáhněte si provozní řád datacenter Master DC. Dokument obsahuje pravidla pro autorizaci osob, přístup do datacentra, využívání sdílených prostředků, umísťování klientských serverů a další.

Řád DC Praha Řád DC Brno

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb platné od 1. 5. 2018:

Všeob. podmínky Osvědčení o GDPR


Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů našich zákazníků shrnují postupy, jež společnost Master Internet, s.r.o. (dále jen „Master Internet“) uplatňuje v souvislosti s veškerými produkty a službami, které nabízí.

Ochrana os. údajů

Politika Master Internet a certifikace

Politika společnosti Master Internet, s.r.o. dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN ISO/IEC 27001:

Politika Certifikát ISO 27001 Certifikát ISO 9001

Požadavky pro hromadné rozesílání elektronické pošty

Rozesílání velkého objemu mailů ze sítě Master Internet se řídí přesnými pravidly. Ujistěte se, že vaše chování není v rozporu s požadavky:

Dokument s požadavky

Ostatní dokumenty

Technická specifikace připojení zákaznického zařízení k hostingové síti Master Internet s.r.o. pomocí technologie ethernet:

Specifikace připojení

Specifikace zapojení napájení v datacentrech MasterDC:

Specifikace zapojení napájení

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ