Veřejné dokumenty

Zjistěte detaily o datacentru a službách

Provozní řády datových center

Stáhněte si provozní řád datacenter MasterDC. Dokument obsahuje pravidla pro autorizaci osob, přístup do datacentra, využívání sdílených prostředků, umísťování klientských serverů a další.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů našich zákazníků shrnují postupy, jež společnost Master Internet, s.r.o. (dále jen „Master Internet“) uplatňuje v souvislosti s veškerými produkty a službami, které nabízí.

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb platné od 1. 1. 2024

Politika MasterDC a certifikace

Politika společnosti Master Internet, s. r. o. a certifikace ISO norem, které potvrzují úroveň procesů a služeb.