Radware ochrana před útoky - chráněná linka

Zařízení Radware DefensePro jsou známá účinnou ochranou před síťovými útoky v reálném čase. Nežádoucí provoz okamžitě odfiltrují, aniž by uživatelé zaznamenali jakékoliv narušení. Tuto unikátní možnost ochrany před DoS a DDoS útoky mohou nově vyzkoušet i zákazníci Master Internet.

Efektivní DDoS štít

Speciální hardwarová platforma detekuje a umožňuje ochranu před útoky o síle několika desítek Gbps. Chrání tak aplikační infrastrukturu proti výpadkům sítě a pádům aplikací, volumetrickým i flood útokům přicházejícím po síti.

Chytřejší díky behaviorální analýze

Patentově chráněná behaviorální analýza dat dělá z Radware DefensePro unikátní nástroj. Díky permanentní analýze síťového provozu dokáže v reálném čase detekovat i nové a sofistikované útoky. To vše bez nutnosti zásahu obsluhy a bez narušení legitimního provozu.

Pravidelně v obraze

Externí management APSolute Vision nám umožňuje zasílání pravidelných reportů, ale také individuální nastavení ochrany pro jednotlivé klienty. Vy jako zákazník budete mít reporty k dispozici v zákaznickém informačním systému.

On-premise ochrana MasterDC

Zařízení Radware DefensePro x420 slouží k eliminaci síťových i aplikačních útoků v reálném čase se zaměřením na DoS/DDoS útoky. Zákaznické servery jsou tak chráněné a stále dostupné i při masivních útocích. Díky behaviorální analýze umožňují tato zařízení ochranu i před sofistikovanými útoky, které jiné IPS/IDS systémy nedetekují. DefensePro na akcelerované hardwarové platformě OnDemand Switch je schopno detekovat a blokovat rozsáhlé útoky o síle desítek Gbps. Ze síťového hlediska se jedná o transparentní zařízení s plnou podporou protokolu IPv6.

2 varianty ochrany

  • Ochrana před DDoS útoky + Intrusion Prevention System (IPS) dostupná ke službám s volitelnou konektivitou v konfigurátoru
  • Individuálně navrhujeme aplikační ochranu před HTTP a DNS flood, kontaktujte nás pro nacenění
Radware diagram

Proč je DefensePro unikátní?

Zahrnuje sadu bezpečnostních modulů v jediném zařízení.

  • Ochrana před DoS útoky Integruje v sobě několik technologií, jako jsou statistické signatury, zpětnou vazbu a realtime behaviorální signatury. Aktivně posílá SYN cookies a challenge response v případě podezřelých klientů.
  • Intrusion Prevention Systém (IPS) Systém pro detekci a prevenci průniku monitoruje síť a aktivity operačního systému na škodlivou činnost. Je založen na statických signaturách, které jsou pravidelně updatovány. Dedikovaný hardwarový SME (String Match Engine) garantuje vysoký výkon této metody.
  • Network Behavioral Analysis (NBA) Zařízení se učí statistický profil provozu sítě a serverů. Při odchylkách v případě útoku je schopno tento útok automaticky rozpoznat, vygenerovat dynamickou signaturu a útok zablokovat.

Chci ochranu před DDoS útoky

Pokud chcete používat tento kontaktní formulář, musíte mít povolený Javascript.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ