Kontrola racků kvůli bezpečnosti IT

Bezpečnostní audit OS

Minimalizujte zranitelnosti operačního systému

Podrobná softwarová analýza, konkrétní doporučení experta a dodatečná konzultace zapracovaných změn udělají z vašeho OS nedobytnou pevnost.

Jak zvýšíme bezpečnost vašeho operačního systému?

01
Softwarová analýza OS

Základem auditu je podrobná hloubková analýza systému přes specializovaný neinvazivní software, která odhalí zranitelnosti i chyby v konfiguracích.

02
Manuální kontrola

Hloubkovou softwarovou analýzu doplníme o manuální kontrolu z pohledu zkušeného administrátora systémů. Zaměříme se především na klíčové části OS a kritické komponenty.

03
Report a doporučení

Výstup z testování vám předáme v přehledném reportu. Doporučení ze softwarové analýzy bývá zpravidla celá řada, pomůžeme vám proto najít ta, která jsou pro snížení rizik nejdůležitější.

04
Revize změn

Po implementaci doporučených změn a updatů z reportu se opět spojíme a všechny změny společně zkontrolujeme, abyste si byli jisti, že bude vše správně fungovat.

Co odhalí a vyřeší audit OS?

Chyby v konfiguraci

Úpravy v konfiguracích operačního systému či firewallu mohou ohrozit jeho spolehlivost, přestože je primárně děláte se záměrem bezpečnost a funkčnost OS vylepšit. Hloubková kontrola všech součástí systému tyto chyby odhalí.

Kritické i potenciální zranitelnosti

U složitých systémů bývá seznam návrhů na vylepšení opravdu dlouhý. Vybereme z něj proto ty položky, které pro systém představují největší hrozbu, abyste se jim mohli věnovat prioritně. Audit skvěle poslouží i jako základ pro penetrační testování nebo k průběžnému objevování nových hrozeb.

Kontrola kompatibility

U linuxových systémů může být kompatibilita nástrojů někdy potíž a vyžaduje správné nastavení. Audit operačního systému pomůže objevit i tyto nedostatky – slučitelnost nástrojů totiž kontroluje a srovnává se stanovenými standardy.

Hardening systému

Otestujeme všechny webové aplikace i nástroje operačního systému, včetně Docker imagů. Zkrátka všeho, co konkrétně používáte. Po implementaci navržených změn bude OS odladěn z pohledu minimalizace rizik.

Obchodní zástupce představuje bezpečnostní audit OS zákazníkovi

Proč si nechat udělat profesionální audit OS?

Většina operačních systémů a aplikací se spravuje s důrazem na funkčnost. Bezpečnost se řeší až ve chvíli, kdy pod vlivem útoku systém přestane fungovat. Audit takovým situacím předchází, a proto bude užitečný pro každého, kdo nějaký operační systém provozuje.

 • bezpečnostní audit vyžaduje řada standardů kybernetické bezpečnosti
 • nativní nástroje pro kontrolu systému nejsou dostatečně podrobné
 • předchází dopadu potenciálních zranitelností např. v Apache nebo PHP
 • získáte bezpečnostní doporučení pro technický tým

Které operační systémy kontrolujeme

 • CentOS
 • Fedora
 • AlmaLinux
 • RockyLinux
 • RedHat Enterprise Linux
 • CloudLinux
 • Oracle Linux
 • Debian
 • Ubuntu
Screenshot scanu systému

Blíže o používaných metodách

K softwarové analýze používáme neinvazivní software, který není potřeba instalovat na server. Modulární oportunistické testování zajišťuje analýzu všech dostupných systémových nástrojů a knihoven. Každá analýza je jedinečná, uzpůsobená konkrétnímu případu. Začíná se jednoduchou kontrolou např. vlastnictví složek, detekcí dostupných nástrojů a softwarových komponent. Následuje spuštění příslušných pluginů a bezpečnostních testů pro každou kategorii. Výstupem analýzy je report kontroly zabezpečení.

Chcete audit operačního systému?

Tomáš Mašija

Obchod Brno

Tomáš Mašija

+420 777 919 800

Obchod Praha

Pavel Makel

+420 773 919 300