Database as a service

Nejvýhodnější cesta k výkonné databázi

 • MariaDB databáze ve vysoké dostupnosti
 • SLA 99,99 %
 • denní zálohy týden zpětně
 • plná administrace platformy

Zprovoznění v řádu minut

Se základním monitoringem a nastavením máte databázi připravenou k produkci do několika minut. K jejímu provozu nepotřebujete žádné další know-how. Přes root přístup do databáze můžete data ihned spravovat, sledovat dostupnost prostředků a výkon databáze.

Vysoký výkon a dostupnost

Službu jsme technicky navrhli tak, aby eliminovala jakékoli narušení výkonu. Díky provozu na několika nezávislých nodech, synchronní replikaci a technologii keepalived dochází při výpadku k automatickému failoveru, takže můžeme zaručit dostupnost 99,99 %.

Nízké náklady na provoz

Paušální částka je vše, co platíte. Pro zprovoznění vlastní vysokodostupnostní databáze byste museli investovat minimálně do tří serverů a vyškoleného administrátora. V případě DBaaS to vše máte od 1 704 korun měsíčně.

Bezstarostné updaty a údržba

Údržbu na straně hardware zajišťujeme my. Implementace rolling updatů probíhá za běžného provozu, takže nedochází k výpadku služby. V ceně máte i 30 minut debuggingu měsíčně ze strany našich administrátorů.

Řekli o nás...

2 roky s námi

„U Masteru oceňujeme profesionalitu a stabilitu dodávaných řešení. Na naše požadavky reagují obratem a je na ně zkrátka spoleh. Díky tomu se pak my sami můžeme plně soustředit na vlastní business.“

Josef Klimenta
CFO

Další reference

V čem je služba DBaaS výhodná?

Databáze na vlastním hardware

 • Vysoké náklady na hardware, které mohou růst.
 • Případnému škálování je potřeba přizpůsobit hardware.
 • O hardware se musíte starat sami.
 • Měli byste zaměstnávat člověka s dostatečným know-how.
 • Další náklady vynaložíte na zálohování dat.
 • Musíte hlídat dostupnost prostředků a výpadky proaktivně řešit.

Database as a Service

 • Platíte fixní měsíční částku.
 • Flexibilně přestupujete na větší nebo menší databázi.
 • O hardware se nestaráte.
 • Nepotřebujete žádné know-how.
 • V ceně máte denní zálohy dostupné týden zpětně.
 • Služba garantuje SLA 99,99 % a problémy s platformou řešíme my.

Architektura DBaaS od MasterDC

Službu provozujeme na enterprise hardware Dell EMC. Součástí architektury je load balancer, který směřuje dotazy k jednotlivým databázovým instancím. V případě výpadku primárního load balanceru dochází k automatickému přesunu veřejné IP adresy na další LB node v clusteru. Orchestrace zajišťuje automatizované zprovoznění služby, její škálovatelnost a kontrolu. Databázové instance jsou odděleny pomocí plné virtualizace, což maximálně izoluje zdroje jednotlivých zákazníků a přispívá k vyšší bezpečnosti.

Co je součástí služby

Přehledné zobrazení prostředků

Po spuštění vám zašleme admin přístup k databázi, jednu dedikovanou IP adresu a čísla portů, přes něž se budete připojovat na jednotlivé nody. Získáte také přístup do Grafany, kde můžete sledovat dostupnost prostředků, vytížení nodů a zobrazit si přehled požadavků.

Správa platformy

Správa hardware je zajištěna z naší strany. Vaše služba poběží jak má, postaráme se o instalaci všech potřebných updatů a správné fungování záloh. Sami si databázi musíte spravovat pouze na úrovni dat. Kdybyste si ale nevěděli rady, máte od nás 30 minut debuggingu měsíčně zdarma.

Monitoring a zálohy

Kromě správy hardware vám jej budeme i monitorovat. V rámci služby poskytujeme základní monitoring, který lze rozšířit na úroveň aktivního monitoringu a systém zasílání notifikací. Součástí je i automatické denní zálohování databáze dostupné jeden týden zpětně.

Chcete výkonnou databázi s minimem starostí?

Tomáš Mašija

Obchod Brno

Tomáš Mašija

+420 777 919 800

Obchod Praha

Pavel Makel

+420 773 919 300