Latence


V informatice se pod pojmem latence rozumí reakční doba, za kterou systém uskuteční požadovanou akci (například načtení webových stránek). Nízká latence systému je spojena s pozitivní uživatelskou zkušeností, vysoká latence naopak s negativní.

I když je v ideálním případě velikost latence rovna nule, tak reakční doba jakéhokoli systému není okamžitá a jeho odpověď na požadavek bude mít vždy určité zpoždění.

Mohlo by se vám hodit


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám