Instalace OS Debian na Dell servery s podporou 10Ge

Poslední aktualizace 22. 4. 2024


Úvod

Tento dokument slouží jako návod pro instalaci OS Debian na Dell servery s podporou 10Ge konektivity.

Vybrané serverové sestavy Dell nabízené společností Master Internet se dodávají v základní konfiguraci s 10Ge NIC a jsou připojeny na 10Ge konektivitu. Základní instalace Debian tuto technologii nepodporuje a je proto potřeba doinstalovat non-free firmware bnx2x. Servery jsou vždy dodávány s přístupem na Enterprise iDRAC8 Enterprise, přes který je možné prvotní instalaci provést pomocí připojení na virtuální konzoli.

Instalace Debian pomocí iDRAC

Přihlašovací údaje na iDrac jsou vždy zákazníkům zasílány v ticketu s objednávkou společně s ostatními údaji vztahujícími se k dané objednávce.

Po připojení na iDrac přes webové prostředí si spustíme virtuální konzoli.

Screen – Virtual console

Pomocí virtuální konzole připojíme k serveru virtuální CD/DVD ISO s požadovanou distribucí OS Debian.

V dalším kroku lze připojit konkrétní ISO obraz.

Během samotné instalace nás instalační proces vyzve po detekování HW daného serveru Dell k nutnosti doinstalování non-free firmware bnx2x.

Screen – doinstalování non-free firmware

Tento krok lze provést přímo z virtuální konzole pomocí připojení virtuálního obrazu. Začneme stažením balíku obsahující více verzí firmware bnx2x, dostupný je na této adrese: http://ftp.cz.debian.org/debian/pool/non-free/f/firmware-nonfree/firmware-bnx2x_0.43_all.deb

V dalším kroku je nutné požadovanou verzi firmware (umístění v /data/lib/firmware/bnx2x) umístit do samostatného adresáře a vytvořit obraz (Create Image…). Následně stačí připojit vytvořený obraz (Map Removable Disk).

Screen – připojení vytvořeného obrazu

Po připojení daného obrazu může instalace Debian pokračovat standardně dál. V dalším kroku již pouze nastavíme požadovanou síť dle informací z objednávky.

LACP – duální konektivita

Pro správnou konfiguraci LACP bondu je nutné na serveru nainstalovat balík ifenslave a následně správně nastavit obě síťová rozhraní a kernel modul.

Poznámka: Při instalaci není možné mít nastavený LACP mode. Je proto nutné nastavit konfiguraci na straně switche pro instalaci serveru na switchport a poté změnit konfiguraci pro úspěšné nastavení LACP na straně serveru dle návodu níže. Neváhejte nás proto při instalaci serveru kontaktovat pro změnu konfigurace. Bez správného nastavení na obou stranách nebude LACP bond funkční.

Instalace ifenslave: apt-get install ifenslave

V dalším kroku nastavíme kernel modul:

# /etc/modules: kernel modules to load at boot time
alias bond0 bonding
bonding mode=4 miimon=100 lacp_rate=1

Dále nastavíme síťová rozhraní:

#/etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet manual
bond-master bond0
 
auto eth1
iface eth1 inet manual
bond-master bond0
 
auto bond0
iface bond0 inet static
address 10.0.0.2
gateway 10.0.0.1
netmask 255.255.255.0
bond-mode 802.3ad
bond-miimon 100
bond-lacp-rate 1
bond-slaves none
dns-nameservers 81.31.33.19

Kontrolu bondu provedeme pomocí:

cat /proc/net/bonding/bond0

Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám