Připojení KVM over IP

Poslední aktualizace 2. 9. 2021


KVM over IP je rozhraní, na které je možné se připojit odkudkoliv přes internet a získat tak vzdálený přístup k zařízení. Pokud zákaznický server nedisponuje integrovaným KVM, může využít externích zařízení, která jsou zdarma k dispozici v obou datacentrech.

Schéma připojení KVM over IP

Tento způsob připojení poskytuje stejné možnosti jako při přímé práci s daným strojem. Zařízení disponuje vstupním rozhraním VGA + HDMI + PS2 + USB a výstupním ethernetovým rozhraním.

Není omezeno operačním systémem a jediné, co zákazník k připojení potřebuje, je připojení k síti Internet a nainstalovaná JAVA.

Poznámka: KVM over IP je standardně součástí služby, jeho využití není zákazníkům účtováno nad rámec běžného tarifu.

Požadavky na hardware

  • Počítače: PS/2, USB
  • Monitory: VGA, SVGA (XGA, XGA-II with adaptor)
  • Max. rozlišení: 1280 x 1024 @75 Hz
  • Periférie: USB/PS2 keyboard, USB/PS2 mouse

Postup připojení

  1. Zákazník kontaktuje zákaznickou podporu a po autorizaci vyžádá připojení KVM.
  2. Pokud zařízení nepoužívá jiný zákazník, připojí podpora KVM over IP na požadovaný server a po ověření funkčnosti zákazníka kontaktuje.
  3. Pro přístup ke KVM doporučujeme využít klienty VNC viewer (KVM ADDERLink) nebo Raritan Multi-Platform Client (KVM Raritan). Jako hostname uvádíme např.: kvm[1-7].master.cz (Kovoterm, Brno) praha-4d-kvm[1-7].master.cz (4D, Praha) login: guest heslo: dle instrukcí pracovníka podpory.
  4. Pro ukončení práce kontaktuje zákazník technickou podporu, která zařízení KVM over IP odpojí.

Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám