Inkrementální záloha


Při inkrementální záloze se zálohují pouze data, která se od poslední zálohy změnila nebo aktualizovala.

Opakem inkrementální zálohy (někdy označované jako přírůstková) je úplná záloha. Ta zahrnuje kopii všech dat a souborů, bez ohledu na změny oproti poslední záloze. Tato metoda vyžaduje větší úložný prostor a delší čas na provedení. Inkrementální zálohování zachycuje pouze rozdíly mezi aktuálními daty a poslední zálohou, a jedná se tak o úspornější metodu.

Dalším typem zálohování je rozdílová neboli diferenciální záloha. Při ní se zálohují všechna data od poslední úplné zálohy – tedy i ta, která se nezměnila.

Mohlo by vás zajímat


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám