Out-of-band (mimopásmová komunikace)


Out-of-band je označení pro komunikaci mimo hlavní kanál, respektive přenos dat přes jiné frekvenční pásmo. Setkat se lze také s českým překladem „mimopásmová komunikace”. Out-of-band se používá například u správy serveru.

Opakem out-of-band je in-band, tedy komunikace prostřednictvím hlavního kanálu. Typickým příkladem je správa serveru či hostingu přes klasickou internetovou síť.

Hlavní důvody pro out-of-band komunikaci jsou dva. Prvním je bezpečnost, protože se jedná o vyhrazenou linku s alternativním přístupem, která může být tvořena například optickými kabely. Tento alternativní přístup, kromě vyšší bezpečnosti, poskytuje také vyšší dostupnost administrátorského rozhraní, které není závislé jen na funkčnosti hlavní sítě. Správa serveru přes out-of-band komunikaci je tak vhodná pro klíčové aplikace vyžadující vysokou míru dostupnosti i zabezpečení.

Mohlo by se vám hodit

 


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám