Specifikace zapojení napájení v datacentrech MasterDC

Poslední aktualizace 23. 4. 2024


Úvod

Tento dokument specifikuje jednotlivé typy zapojení napájení pro technologie dle objednaných služeb.

V obou datacentrech MasterDC (MasterDC Praha, MasterDC Brno) se nachází dvě nezávislé a kompletně oddělené napájecí větve. Každá napájecí větev disponuje vlastním transformátorem, sadou záložních dieselagregátů a sadou bateriových UPS jednotek.

Tip: Pro zvýšení dostupnosti služeb vždy doporučujeme vyžít napájení z obou větví.

Zapojení technologie na PDU MasterDC – housing

Pouze jednotlivá větev A/B

Sdílené prostory pro housing jsou napájeny z PDU MasterDC, primárně slouží pro zapojení technologie s jedním zdrojem.

Zapojení per server:

  • 1x 230V IEC 60320 C13

Zapojení – jednotlivá větev A/B

Duální zapojení A+B

Sdílené prostory pro housing jsou napájeny z redundantně zapojených PDU MasterDC, kde každé PDU disponuje přívodem napájení z odlišné napájecí větve. Podmínkou je instalace technologie se dvěma zdroji.

Tip: Pokud umisťovaná technologie disponuje možností manuálního nastavení odběru z jednotlivých větví / PSU, je vhodné nastavit tuto funkcionalitu na 50% A / 50% B.

Zapojení per server:

  • 1x 230V IEC60320 C13
  • 1x 230V IEC60320 C13

Doporučení: Před aktivací technologie v produkčním prostředí doporučujeme otestovat failover napájení.

Zapojení technologie v pronajatém prostoru – rackhousing

Do pronajatých prostor racku/klecové skříně se dle dodávané služby specifikované v dohodě s obchodním zástupcem MasterDC přivede přívod z podružného rozváděče MasterDC.

Velikost jmenovitého proudu jisticího prvku a jejich počet záleží na objednané službě. Závisí vždy na předpokládaném výkonu instalované technologie.

Pouze jednotlivá větev A/B

Do pronajatého prostoru se přivede přívod z podružného rozváděče MasterDC větve A/B.

Pokud není předchozí domluva jiná, zakončuje se přívodní kabel standardně do napájecího 1U panelu s 8x zásuvkou CEE 7/5 (CZ standard), ze strany rozváděče jištěno jističem C16A.

Vlastní zákaznické PDU

Vlastní zákaznické PDU

V případě použití vlastního (zákaznického) PDU, jmenovitý proud a počet jističů záleží na typu a maximálním podporovaném jmenovitém proudu PDU. Takové zapojení je však vždy nutné předem domluvit s obchodním zástupcem MasterDC.

Upozornění: Je nutno dbát na vhodné rozložení zátěže, při zapojování technologie na PDU, a to zvláště v případech, kdy zásuvky PDU jsou koncepčně rozděleny a jištěny v rámci jednotlivých úseků PDU.

Duální zapojení A+B

Do pronajatého prostoru se přivede přívod z podružného rozváděče MasterDC napájecí větve A a přívod z podružného rozváděče MasterDC napájecí větve B.

Pokud není předchozí domluva jiná, zakončují se přívodní kabely standardně do napájecího 1U panelu s 8x zásuvkou CEE 7/5 (CZ standard); ze strany podružného rozváděče MasterDC jištěné jističem C16A .

Podmínkou pro redundanci napájení je technologie s dvěma zdroji nebo využití ATS/STS zařízení.

Tip: Pokud umisťovaná technologie disponuje možností manuálního nastavení odběru z jednotlivých větví / PSU, je vhodné nastavit tuto funkcionalitu na 50% A / 50% B.

Vlastní zákaznické PDU

Vlastní zákaznické PDU

V případě použití vlastního (zákaznického) PDU, jmenovitý proud a počet jističů podružných rozváděčů MasterDC záleží na typu a maximálním podporovaném jmenovitém proudu PDU. Takové zapojení je však vždy nutné předem domluvit s obchodním zástupcem MasterDC.

Doporučení: V případě 2 kusů PDU pro redundantní zapojení A+B důrazně doporučujeme využít identické typy PDU.

Je nutno dbát i na vhodné rozložení zátěže při redundantním zapojení technologie na jednotlivá PDU z obou napájecích větví. Při výpadku napájení jednoho PDU se na aktivním PDU projeví celkový výkon technologie, což může být kritické při nedodržení správného rozložení zátěže.

Toto zvláště platí v případě, kdy PDU má své vlastní jištění jednotlivých úseků zásuvek (bank 1, bank 2). U zrcadlového zapojení na tyto jednotlivé úseky rozdílných PDU je nutné zajistit, aby celkový požadovaný proud na úseku nepřekročil jmenovitý proud jističe úseku.

Lower branch and upper branch

Doporučení: Pro jistotu doporučujeme předem otestovat failover celé instalace a možnou situaci ztráty napájení jedné z napájecích větví. V ideálním případě je vhodné toto testování provádět při každém přidávání/odebírání zátěže instalace a nezapomenout ani na periodické testy.

Využití ATS/STS pro A+B

ATS/STS zařízení

K vyřešení situace redundantního napájení ze dvou nezávislých napájecích větví pro technologie s jedním PSU lze využít ATS/STS zařízení.

Toto zařízení zajišťuje automatické překlápění napájení bez výpadku ze dvou nezávislých napájecích větví do vývodových zásuvek, popř. do vývodové svorkovnice

Upozornění: V případě využití ATS/STS řešení se právě toto zařízení stává kritickým bodem infrastruktury. V závislosti na typu a velikosti poruchy může dojít k výpadku na napájení připojené technologie.

Zařízení na míru vašim potřebám lze nechat nacenit u obchodního zástupce MasterDC. Standardně ho dodáváme ve variantách 16 A a 32 A.

 


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám