Statistiky generované v Zákaznické administraci

Poslední aktualizace 5. 10. 2023V Zákaznické administraci MasterDC (https://admin.masterdc.com/) máte možnost si zobrazit přehled statistik provozu za dané období na jednotlivých fyzických serverech a linkách. V tomto návodu vám vysvětlíme, jaká data se ve statistikách zobrazují.

Provoz linek i fyzických serverů si můžete zobrazit ve dvou režimech:

  • Měsíční přehledy – přenesená data za určitý měsíc v daném roce, uvedená v GiB (1 GiB = 230 bytů).
  • Statistiky – datový tok v konkrétním období, uvedený v Mbps (Mega bit za sekundu).

Provoz fyzických serverů

Statistiky provozu fyzických serverů jsou odečítané na fyzických portech našich switchů, které jsou v systému přiřazeny k vašim serverům. Grafy obsahují veškerý provoz procházející porty přiřazenými k vašemu fyzickému serveru. Představuje-li jeden z vašich serverů router pro druhý, pak se jedná o jejich součet.

V sekci Fyzické servery si vyberete konkrétní server, následně uvidíte tuto nabídku:

V Měsíčním přehledu si zvolíte konkrétní měsíc a zobrazíte graf přenesených dat za dané období. V grafu uvidíte dva směry IN a OUT. Jejich orientace je vzhledem k portu našeho switche, tedy IN = odchozí provoz z vašeho serveru.

V sekci Grafy naleznete statistiku dat, která vaším serverem protekla v určitý moment. Zobrazovat je můžete denně, týdně, měsíčně nebo ročně. Denní interval zobrazení je po 5 minutách, týdenní po 1 hodině, měsíční po 4 hodinách a roční vždy po dnech. Zobrazují se rovněž dvě křivky IN a OUT, přičemž IN představuje odchozí provoz ze serveru.

Provoz linek

Informace o své lince můžete zjistit v sekci Linky, tam zvolíte konkrétní linku, např. Blue Line a zobrazí se vám detail služby. V něm najdete veškeré informace o lince, měsíční přehled a statistiky příchozího a odchozího provozu na vašich IP adresách (IN a OUT).

Způsob tarifikace

Vaše linka může být škrcená (nepočítaná), počítaná nebo účtovaná s 95% percentilem. U škrcených (nepočítaných) linek platíte fixní paušální částku za určitou šířku přenosového pásma. Nezáleží tedy na tom, jak intenzivně linku používáte. Šířku pásma své linky zjistíte v záložce Informace pod nadpisem Informace o směrovači (např. hodnoty 100 Mbps, 1 Gbps atp.). Tento limit nelze překročit, proto vám nikdy nezaúčtujeme další poplatky.

Screenshot – informace o směrovači v Zákaznické administraci

V případě počítaných linek platíte za objem přenesených dat, který zaznamenáváme. U počítaných linek si předplácíte jistý objem přenesených dat (např. 100 MB, 3 TB atp.). Množství dat, které překročí tento limit, vám následně bude vyúčtováno. Limit počítané linky najdete rovněž v záložce Informace pod nadpisem Informace o lince (např. Limit transitu 3 TB). Na stránce také naleznete Informace o platbě, kde je uvedena částka, která vám bude účtována v případě překročení limitu.

Linky s 95% percentilem se odečítají v pravidelných pětiminutových intervalech na portu služby. Z naměřených dat se stanoví průměrná hodnota přenosové rychlosti pětiminutových intervalů v bitech za sekundu. Tyto hodnoty se na konci každého zúčtovacího období seřadí od nejvyšší k nejnižší, a to buď pro daný port služby, nebo pro přenosové směry (CZ, SK, TRANSIT). Ze seznamu se následně odstraní 5 % nejvyšších hodnot, přičemž zbylá nejvyšší hodnota představuje 95. percentil. Tato hodnota je určující pro zúčtování využití služby.

Grafické zobrazení provozu

Přehled o provozu vašich linek si zobrazíte v dalších záložkách. Grafy se generují z NetFlow analýzy provozu pro IPv4 a jsou odečítány na hranici sítě datacentra. Orientace směru je vždy vzhledem k vašim IP, tzn. IN = příchozí provoz na IP.

V Měsíčním přehledu najdete graf přenesených dat za konkrétní měsíc, zobrazení křivek můžete filtrovat podle směru linky (CZ pro Česko, SK pro Slovensko a TRANSIT pro ostatní země). Za daný měsíc se zobrazují vždy dva grafy, jeden za příchozí, druhý za odchozí provoz. Interval zobrazení je po dnech.

Screenshot grafu provozu ze sekce Měsíční přehled v Zákaznické administraci

V záložce Statistiky si můžete prohlédnout průtok dat. Statistiky lze zobrazit denně, týdně, měsíčně a ročně (intervaly stejné jako u fyzických serverů). V grafu uvidíte tolik křivek, kolik máte směrů a jejich zobrazení v grafu si můžete filtrovat zakliknutím daného směru.

Screenshot možností filtrování provozu v přehledu statistik v Zákaznické administraci

Statistiky jednotlivých IP adres

Statistiky jednotlivých IP najdete v sekci Síťové služby nebo v detailu linky. Po kliknutí na Detail u statistik jednotlivých IP se dostanete na Detail služby: Statistiky jednotlivých IP.

V záložce Grafy si můžete vybrat konkrétní IP adresu, zvolit si denní, týdenní, měsíční nebo roční statistiku a zobrazení filtrovat podle směru linky.


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám