Statistiky generované v Zákaznické administraci

Poslední aktualizace 23. 4. 2024


V Zákaznické administraci MasterDC (https://admin.masterdc.com/) máte možnost si zobrazit přehled statistik provozu za dané období na jednotlivých fyzických serverech a linkách. V tomto návodu vám vysvětlíme, jaká data se ve statistikách zobrazují.

Provoz linek i fyzických serverů si můžete zobrazit ve dvou režimech:

  • Statistiky – přenesená data za určitý měsíc v daném roce, uvedená v GiB (1 GiB = 230 bytů).
  • Grafy – datový tok v vybraném období, uvedený v Mbps (Mega bit za sekundu).

Provoz fyzických serverů

Statistiky provozu fyzických serverů jsou odečítané na fyzických portech našich switchů, které jsou v systému přiřazeny k vašim serverům. Grafy obsahují veškerý provoz procházející porty přiřazenými k vašemu fyzickému serveru. Představuje-li jeden z vašich serverů router pro druhý, pak se jedná o jejich součet.

V sekci Fyzické servery si vyberete konkrétní server, následně uvidíte tuto nabídku:

Screen ze Zákaznické administrace – Server Dell

V sekci Grafy naleznete informace o datech, která vaším serverem protekla v určitý moment. Zobrazovat je můžete denně, týdně, měsíčně nebo ročně. Denní interval zobrazení je po 5 minutách, týdenní po 1 hodině, měsíční po 4 hodinách a roční vždy po dnech. Zobrazují se rovněž dvě křivky VSTUP a VÝSTUP, přičemž VSTUP představuje odchozí provoz ze serveru.

Ve Statistikách si zvolíte konkrétní měsíc a zobrazíte graf přenesených dat za dané období. V grafu uvidíte dva směry VSTUP a VÝSTUP. Jejich orientace je vzhledem k portu našeho switche, tedy VSTUP = odchozí provoz z vašeho serveru.

Screen Statistika serverhousing Brno

Provoz linek

Informace o své lince můžete zjistit v sekci Linky, tam zvolíte konkrétní linku, např. Blue Line a zobrazí se vám detail služby. V něm najdete veškeré informace o lince, měsíční přehled a statistiky příchozího a odchozího provozu na vašich IP adresách (IN a OUT).

Způsob tarifikace

Vaše linka může být škrcená (nepočítaná), počítaná nebo účtovaná s 95% percentilem. U škrcených (nepočítaných) linek platíte fixní paušální částku za určitou šířku přenosového pásma. Nezáleží tedy na tom, jak intenzivně linku používáte. Šířku pásma své linky zjistíte v záložce Informace pod nadpisem Informace o směrovači (např. hodnoty 100 Mbps, 1 Gbps atp.). Tento limit nelze překročit, proto vám nikdy nezaúčtujeme další poplatky.

Screenshot – informace o směrovači v Zákaznické administraci

V případě počítaných linek platíte za objem přenesených dat, který zaznamenáváme. U počítaných linek si předplácíte jistý objem přenesených dat (např. 100 MB, 3 TB atp.). Množství dat, které překročí tento limit, vám následně bude vyúčtováno. Limit počítané linky najdete rovněž v záložce Informace pod nadpisem Informace o lince (např. Limit transitu 3 TB). Na stránce také naleznete Informace o platbě, kde je uvedena částka, která vám bude účtována v případě překročení limitu.

Linky s 95% percentilem se odečítají v pravidelných pětiminutových intervalech na portu služby. Z naměřených dat se stanoví průměrná hodnota přenosové rychlosti pětiminutových intervalů v bitech za sekundu. Tyto hodnoty se na konci každého zúčtovacího období seřadí od nejvyšší k nejnižší, a to buď pro daný port služby, nebo pro přenosové směry (CZ, SK, TRANSIT). Ze seznamu se následně odstraní 5 % nejvyšších hodnot, přičemž zbylá nejvyšší hodnota představuje 95. percentil. Tato hodnota je určující pro zúčtování využití služby.

Grafické zobrazení provozu

Přehled o provozu vašich linek si zobrazíte v dalších záložkách. Grafy se generují z NetFlow analýzy provozu pro IPv4 a jsou odečítány na hranici sítě datacentra. Orientace směru je vždy vzhledem k vašim IP, tzn. IN = příchozí provoz na IP.

Statistikách najdete graf přenesených dat za konkrétní měsíc, zobrazení křivek můžete filtrovat podle směru linky (CZ pro Česko, SK pro Slovensko a TRANSIT pro ostatní země). Za daný měsíc se zobrazují vždy dva grafy, jeden za příchozí, druhý za odchozí provoz. Interval zobrazení je po dnech.

Screen – grafické zobrazení provozu v Zákaznické administraci

V záložce Grafy si můžete prohlédnout průtok dat. Statistiky lze zobrazit denně, týdně, měsíčně a ročně (intervaly stejné jako u fyzických serverů). V grafu uvidíte tolik křivek, kolik máte směrů a jejich zobrazení v grafu si můžete filtrovat zakliknutím daného směru.

Screen – Grafy v Zákaznické administraci

Statistiky jednotlivých IP adres

Statistiky jednotlivých IP najdete v sekci Síťové služby. Po kliknutí na Statistiky jednotlivých IP přejděte do záložky IP adresy, kde si můžete zobrazit grafy a statistiky ke konkrétním adresám.

Screen – Statistiky jednotlivých IP v Zákaznické administraci

V záložce Grafy si můžete vybrat konkrétní IP adresu, zvolit si denní, týdenní, měsíční nebo roční statistiku a zobrazení filtrovat podle směru linky.


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám