Návod na využívání technologie LACP

Poslední aktualizace 22. 4. 2024


Úvod

LACP (Link Aggregation Control Protocol) – Agregace linek je termín, popisující různé metody kombinování (agregace) více síťových připojení. Tím se zvyšuje propustnost, která převyšuje to, co by mohlo nabídnout jednoduché připojení a zároveň poskytuje záruku funkčnosti v případě, že jedna z linek selže.

Tento popis se vztahuje na nastavení portů dedikovaného serveru pro využití duální konektivity v LACP modu.

Nastavení v Linuxu

Nastavení LACP modu se provede v příkazové řádce pro jednotlivé distribuce následovně:

RHEL/CentOS

Kernel modul konfigurace

#vi /etc/modprobe.d/bonding.conf
alias bond0 bonding

Pokud není načten modul v kernelu:

modprobe bonding

Nastavení sítě:

#ifcfg-eno1 ifcfg-eno2
BOOTPROTO=none
NAME=eno1
DEVICE=eno1
ONBOOT=yes
SLAVE=yes
MASTER=bond0
MTU=9000
 
#ifcfg-bond0
BOOTPROTO=none
IPV6INIT=no
NAME=bond0
DEVICE=bond0
ONBOOT=yes
BONDING_OPTS="mode=4 miimon=100"
MTU=9000
 
#ifcfg-bond0.xxx
VLAN=yes
BOOTPROTO=none
IPV6INIT=no
DEVICE=bond0.270
ONBOOT=yes
MTU=9000
...

Debian/ Ubuntu

Debian Kernel modul konfigurace

#/etc/modules
bonding mode=4 miimon=100 lacp_rate=1

Ubuntu Kernel modul konfigurace

#/etc/network/interfaces
bonding mode=4 miimon=100 lacp_rate=1

Nastavení sítě

auto eth0
iface eno1 inet manual
bond-master bond0
 
auto eth1
iface eno2 inet manual
bond-master bond0
 
auto bond0
iface bond0 inet static
...
bond-mode 802.3ad
bond-miimon 100
bond-lacp-rate 4
bond-slaves none

Gentoo

#/etc/conf.d/net
 
config_eno1=( “null” )
config_eno2=( “null” )
 
slaves_bond0=”eno1 eno2”
config_bond0=( “Ip_adresa/Maska” )

Vytvoření symlinku v /etc/init.d pro nový interface bond0 a vypnutí eno1 (nyní tento iface kontroluje bond):

cd /etc/init.d
ln -s net.lo net.bond0
rc-update del eno1 default
rc-update add bond0 default

Nakonec nahodíme nový bond0 interface:

/etc/init.d/net.bond0 start
Poznámka: Nyní můžeme ověřit funkčnost námi nastaveného bondu pomocí příkazu cat /proc/net/bonding/bond0.

Nastavení ve Windows

 • LACP NIC Teaming Windows Server 2012 R2
 • Spustit konzoli pro Seskupování síťových adaptérů spuštěním souboru LbfoAdmin.exe (Win+R,
  napsat LbfoAdmin.exe, Enter)
 • V pravém dolním rohu Adaptéry a rozhraní označit volné rozhraní,
  které bude součástí LACP týmu a kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit
  Přidat do nového týmu.

Screen – Seskupování síťových adaptérů

 • V novém okně zaklikneme rozhraní, která budou součástí nového LACP
  teamu
 • Po rozkliknutí Další vlastnosti nastavíme tyto hodnoty:
  • Režim seskupení týmu: LACP
  • Režim vyrovnávání zatížení: dynamic

Screen – Seskupování síťových adaptérů Nový tým


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám