Rozšíření disku u cloudu s OS Linux

Poslední aktualizace 20. 12. 2022


Návod na rozšíření disku u cloudu s operačním systémem Linux. Jedná se o rozšíření uvnitř operačního systému po tom, co administrátor potvrdil navýšení prostředků cloudu.

Pokud potřebujete přiřadit diskový prostor za běhu, rescanujte nejprve isci zařízení.

Rescanování isci

 1. Jednotlivá zařízení si vypište pomocí příkazu:
  ls /sys/class/scsi_device/

  Výstupem bude např.:

  ls /sys/class/scsi_device/
  0:0:0:0  0:0:1:0  1:0:0:0
 2. Proveďte rescan jednotlivých sběrnic, a to jednotlivě pro každé ze tří zařízení zvlášť, příkazy:
  echo 1 > /sys/class/scsi_device/0\:0\:0\:0/device/rescan
  echo 1 > /sys/class/scsi_device/0\:0\:1\:0/device/rescan
  echo 1 > /sys/class/scsi_device/1\:0\:0\:0/device/rescan
Doporučení: Označení isci může být server od serveru jiné, proto dbejte na správnost vypsaných označení.

Rozšíření disku

Příkazem pvscan vypište všechny fyzické oddíly. Výstup tohoto příkazu může vypadat třeba takto:

pvscan
PV /dev/sda   VG vg1             lvm2 [<90.00 GiB / 0    free]
Total: 1 [<90.00 GiB] / in use: 1 [<90.00 GiB] / in no VG: 0 [0   ]

Nyní proveďte rozšíření fyzického oddílu v závislosti na jménu zařízení, které jsme si vypsali dříve pomocí pvscan příkazu: pvresize /dev/sda.

Vypište si logické oddíly na serveru příkazem:

lvdisplay
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/vg1/swap
LV Name                swap
LV Status              available
# open                 2
LV Size                2.00 GiB
Current LE             512
Segments               1 
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/vg1/root
LV Name                root
VG Name                vg1
LV Status              available
# open                 1
LV Size                <88.00 GiB
Current LE             22527
Segments               1

Proveďte rozšíření oddílové skupiny příkazem:

lvextend -l +100%FREE /dev/vg1/root

Odkazuje se na LV Path předchozího příkazu. Rozšířit je potřeba root oddíl, nikoli swap.

Aktualizujeme velikost /dev/vg1/root příkazem: mount

Proveďte samotné rozšíření:

 1. Pokud využíváte ext4 filesystem, rozšíříte pomocí:
  resize2fs /dev/vg1/root
 2. Pokud využíváte XFS filesystem rozšíření provedete pomocí:
  xfs_growfs /

Následně proveďte remount: mount -o,remount /

Následujícím příkazem si ověříte, že rozšíření proběhlo úspěšně a nový prostor byl přiřazen:

df -Th
Filesystem           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs             devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
tmpfs                tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
tmpfs                tmpfs     2.9G  282M  2.6G  10% /run
tmpfs                tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg1-root xfs        88G   56G   33G  63% /
/dev/sdb1            xfs       196M  184M   13M  94% /boot
tmpfs                tmpfs     581M     0  581M   0% /run/user/0
tmpfs                tmpfs     581M     0  581M   0% /run/user/100018

Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám