CIS Benchmarks


CIS Benchmarks představují soubor celosvětově uznávaných a osvědčených postupů na ochranu IT systémů proti kybernetickým hrozbám. V rámci benchmarkingu obecně dochází ke srovnávání systému s oficiálními doporučeními např. výrobců hardwaru, vydavatelů softwaru nebo institucí.

Sady pravidel CIS Benchmarks vydává americká společnost CIS (Center for Internet Security) a obsahují bezpečnostní pokyny týkající 7 základních oblastí:

  1. Operační systémy
  2. Servery
  3. Cloudová infrastruktura
  4. Mobilní telefony
  5. Síťová zařízení
  6. Desktop software
  7. Multifunkční tisková zařízení

Mohlo by vás zajímat


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám