LAN (Local Area Network)


Zkratkou LAN se označuje menší počítačová síť, která propojuje zařízení na jednom konkrétním místě, např. ve firmách, domácnostech nebo školách.

LAN se vyznačují rychlým přenosem dat a vysokou spolehlivostí. Tyto sítě mají omezený dosah pokrytí a nejvíce se hodí k propojení zařízení na krátké vzdálenosti. Pro přenos dat se využívají síťové kabely nebo bezdrátové Wi-Fi.

Potenciálním rizikem v případě LAN je selhání jediného bodu v síti (SPOF – Single point of failure). Jedná se např. o centrální server nebo kritickou komponentu, jejíž selhání může narušit provoz celé sítě. Nevýhodou sítí LAN může být její zabezpečení. V případě nesprávné konfigurace serverů může dojít k neoprávněnému přístupu nebo k rozšíření malware z jednoho zařízení do celé sítě.

Co se týče nákladů, je LAN z dlouhodobého hlediska efektivní. Umožňuje sdílení nástrojů (např. tiskárny, skenery, software), a není nutné tak pořizovat různá zařízení a licence pro každou pracovní stanici. Počáteční náklady se mohou ale kvůli potřebě specializovaného hardware a software, následného testování a časově náročné údržbě prodražit.

Mohlo by vás zajímat


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám