WAN (Wide Area Network)


WAN je rozlehlá počítačová síť, která umožňuje přenos dat mezi geograficky vzdálenými místy. Nejznámějším příkladem takové sítě je internet.

Přenosovými médii typicky bývají optická vlákna nebo satelitní spojení. Výhody WAN zahrnují rozsáhlé pokrytí a škálovatelnost týkající se změn v provozu a požadavků na šířku pásma. V sítích WAN je možné data spravovat a ukládat na centrálním místě, což uživatelům zjednodušuje přístup ke sdíleným souborům. Zároveň se snižuje riziko nekonzistence dat a potřeby zálohování v jednotlivých lokalitách.

Rychlost přenosu dat v sítích WAN bývá nižší než u lokálních sítí, a to v důsledku větších geografických vzdáleností a potenciálním omezením dané infrastruktury. Vzhledem k rozlehlosti mohou sítě WAN vyžadovat složité řízení a vysoké náklady na instalaci a údržbu. Kvůli rozsáhlosti sítě a infrastruktury se mohou její správci potýkat s problémy se zabezpečením.

SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) je modernější technologie, která k řízení a konfiguraci sítě používá softwarové funkce. Oproti tradiční WAN nabízí vyšší flexibilitu a efektivnější využití zdrojů.

Mohlo by vás zajímat


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám