Microservices (mikroslužby)


Microservices neboli mikroslužby označují menší aplikace, které jsou spolu provázané a tvoří architekturu komplexnějšího software. Výhodou je rychlejší vývoj a možnost izolovaně vytvářet a testovat jednotlivé mikroslužby.

Práce na každé jednotlivé mikroslužbě probíhá v malých developerských týmech, v nichž je spolupráce, a tedy i celý proces vytváření služby, efektivnější. Vývoj komplexního software se tak rozdělí mezi několik takových týmů, které mají jasné zadání – vytvořit určitou mikroslužbu. Týmy pak mohou postupovat nezávisle na sobě a své mikroslužby provázat až na úplném konci. Díky tomu odpadá celá řada zdlouhavých procesních záležitostí při koordinaci týmů.

Microservices architektura má i svá negativa. Například když vývojáři jednoho týmu musí čekat na dokončení mikroslužby jiného týmu, aby mohli dál pokračovat. Problém bývá i v provázání kódu až na konci celého vývoje, což může vést k vyšší latenci mezi jednotlivými mikroslužbami.

Mohlo by se vám hodit


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám