Snapshot


Snapshot zachycuje aktuální stav systému v určitém okamžiku. Typicky je využíván v prostředí virtualizace a je vhodné ho použít, pokud chceme zachovat okamžitý stav virtuálního stroje a opakovaně se k tomuto stavu vracet.

Snapshot může být nesprávně zaměňován se zálohou dat. Při zálohování se vytváří úplná kopie dat a souborů, která bývá zpravidla uložena na jiném disku. Zálohování tak umožňuje celkovou obnovu dat při selhání serveru.

Snapshoty naopak uchovávají data pouze z určitého okamžiku a na krátký čas. Využívají se pro záznamy změn v časovém období mezi backupy nebo pro obnovu systému do předchozího stavu.

Mohlo by se vám hodit


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám