Specifikace připojení zařízení k hostingové síti MasterDC

Poslední aktualizace 20. 12. 2022


Úvod

Tento popis se vztahuje na výchozí nastavení portů, pokud není technicky dohodnuto jiné nastavení, vyšší počty MAC adres nebo použití spanning tree.

Fyzická vrstva L1

Nastavení autonegociace

Připojené zařízení musí mít ethernet port nastavený pro autonegociaci přenosové rychlosti a módu duplexu. Nastavení rychlosti a módu duplexu „natvrdo“ vede v případě 100Mbps a 1000Mbps portů k duplex mismatch a k chybám v přenosu.

Linková vrstva L2

Povolené typy ethernet rámců

Směrem od zákaznického zařízení přijímáme pouze ethernet rámce s tímto ethertype  

 • 0x0800 – IPv4
 • 0x0806 – ARP
 • 0x86dd – IPv6

V případě připojení pomocí dot1q trunku: 0x8100 – dot1q.

Příslušný ethertype, který je transportován v dot1q, musí být povoleného typu. Rámce s jiným ethertype můžou být zahazovány.

Maximální počet MAC adres na port

Na portech je nakonfigurována statická port security s maximálním počtem MAC adres vypočteným ze vzorce počet_přidělených_IP + 30. Ve výchozím nastavení není nastavený žádný aging naučených MAC adres.

Použití pouze ethernet unicast rámců

Z připojeného zařízení je možné posílat pouze ethernet rámce s cílovou unicast MAC adresou s výjimkou broadcast ARP a ICMPv6. 

Zakázané L2 a link-local protokoly

 • IRDP
 • ICMP redirects
 • IEEE 802 Spanning Tree
 • Proprietární protkoly
  • Discovery protocols: CDP, EDP
  • VLAN/trunking protocols: VTP, DTP
 • IGP (e.g. OSPF, ISIS, IGRP, EIGRP)
 • FHRP – VRRP, HSRP, GLBP
 • BOOTP/DHCP
 • PIM-SM
 • PIM-DM
 • DVMRP
 • ICMPv6 ND-RA
 • UDLD
 • L2 Keepalives

Na portech je nakonfigurován BPDU guard, posílání Spanning Tree BPDU směrem ke switchi MasterDC je zakázáno a vede k zavření příslušného portu. Tyto rámce jsou generovány jak hardware switchi, tak software bidges, např. zařízením br v operačním systému Linux. Před připojením je nutné tento protokol vypnout, popř. na hardwarovém switchi odfiltrovat.

Storm control

Na portech je nakonfigurován storm control. Pokud počet příchozích rámců s cílovou multicast nebo broadcast MAC překročí 100pps, port se automaticky zavře na 30s. Po této době se port opět aktivuje, pokud dojde k překročení limitu, port se opět zavře.

Síťová vrstva L3

IPv4 arp cache

Každý router v síti MasterDC obsahuje ARP cache, která může způsobit prodlevu při přesunu IP mezi MAC adresami v rámci jedné vlan a stejného L3 subnetu. Při změně MAC pro IP musíte routeru oznámit změnu – pomocí gratious ARP. V Linuxu k tomu slouží nástroj send_arp z balíku heartbeat, po přesunu IP na nový server se na novém serveru musí spustit příkaz.

send_arp eth0 IP_KTERA_SE_PRESUNULA auto not_used not_used

Operační systémy Windows posílají gratious ARP automaticky.

Timeout ARP cache je nastaven na 4 h.

IPv6 ND RA

Naše routery neposílají IPv6 ND RA. Na RS odpovídají seznamem nakonfigurovaných prefixů s flagem no-autoconfig. Toto nastavení způsobí nakonfigurování příslušných route na zařízení, ale nedojde k auto konfiguraci IPv6 adres z těchto prefixů. Vlastní IPv6 adresy je nutné na serverech nastavit staticky, stejně jako výchozí bránu.

Příklad konfigurace portu switche

Příklad konfigurace portu serveru na switchi Cisco Catalyst s IOS

interface GigabitEthernetYY/ZZ
switchport access vlan XXX
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 30
switchport port-security
switchport port-security violation restrict
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
storm-control action shutdown
storm-control broadcast level pps 100
storm-control multicast level pps 100

Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám