Status page MasterDC: informace o stavu prvků v datacentrech


Na Status page evidujeme veškeré události, které mají vliv na jednotlivé prvky datacentrové infrastruktury, potažmo technologie a služby zákazníků. Status page se nachází na adrese https://status.master.cz/.

Screen shot Status page MasterDC.

Informace na Status page jsou členěny podle lokality datového centra, tedy Praha a Brno. Pro každou část infrastruktury, tj. energocentrum a napájecí větve A a B, konektivitu, klimatizace a cloudové služby, jsou rozepsány stavy jednotlivých prvků.

Charakter informací

Na Status page najdete informace o probíhajících incidentech (neočekávané události, které ovlivňují chod poskytovaných služeb), ale také o plánovaných servisních údržbách, revizích nebo urgentních zásazích. Rozlišujeme celkem čtyři typy událostí, které jsou na Status page označeny barevnými body:

  • Zelená – systém je plně funkční a v provozu
  • Modrá – na prvku probíhají plánované servisní práce
  • Oranžová – komplikace, která může ovlivňovat některé ze služeb
  • Červená – výpadek související s incidentem nebo plánovanou odstávkou

Ke každé události je v horní části Status page vždy uveden informační box, který blíže specifikuje probíhající akci, např. „Plánovaná odstávka motorgenerátorů“. U plánovaných prací v tomto boxu najdete také čas ukončení prací, v případě nenadálých komplikací zveřejňujeme předpokládanou dobu opravy.

Na časové ose hlavní stránky Status page se zobrazují informace o stavu infrastruktury datacenter MasterDC za uplynulých pět dní. Detaily událostí jsou dostupné v logu 48 hodin zpětně přes tlačítko Zobrazit historii.

Nastavení notifikací

Vpravo nahoře je k dispozici JSON verze, již lze využít k propojení s externími aplikacemi, např. Slack, a jednodušší načítání dat ze Status page. JSON formát obsahuje pro každý ze stavů (status_name) také kód (status_code), kde platí následující: zelená (kód 1), modrý (kód 2), oranžový (kód 3) a červený (kód 4). V JSON verzi jsou položky type, subtype, site a subsite statické a status_code, status_name, status_comment, start_time a end_time dynamické.

Další informační kanály

O plánovaných pracích zákazníky pravidelně informujeme vedle Status page také prostřednictvím zpráv, které jsou primárně doručovány do Zákaznické administrace. Automatické přeposílání těchto zpráv na e-mail lze v zákaznickém systému nastavit, podrobnosti najdete v návodu k Zákaznické administraci.

Informace zasíláme i v průběhu, případně bezprostředně po vyřešení incidentu, a to ve formě zprávy do Zákaznické administrace (potažmo e-mailu), aktuální stav události pak v reálném čase sdělujeme také na twitterovém účtu MasterDC.


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám