(dále jen Všeobecné podmínky, zkratka "VP")

1. Úvodní ustanovení

2. Definice pojmů

3. Poskytované služby

4. Práva a povinnosti smluvních stran

5. Ceny za služby, jejich účtování a úhrady

6. Reklamace

7. Ochrana dat

8. Omezení nebo přerušení poskytování Služeb

9. Společná a závěrečná ustanovení

  V Brně, zveřejněno 29. 5. 2015 na www.master.cz, platné od 1. 7. 2015. Petr Vošmera

Od 1. 11. 2015 vstoupí v platnost nové znění Všeobecných obchodních podmínek.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ