Disaster recovery

Rychlá obnova infrastruktury po fatálním selhání

Ať už se jedná o povodně, požáry nebo selhání lidského faktoru. Plán Disaster Recovery umožňuje připravit se na nutnou obnovu celé infrastruktury.

Proč si nechat vytvořit plán na obnovu svého IT?

01
Záloha infrastruktury

V rámci služby disaster recovery duplikujeme do druhé lokality nejen diskové pole, ale i veškeré výpočetní kapacity.

02
Obnova po fatálním selhání

Díky dvěma odlišným lokalitám může vaše řešení běžet i při extrémních situacích a živelních katastrofách v primární lokalitě.

03
Aktuálnost replikovaných dat

Pro co nejefektivnější disaster recovery plán optimalizujeme frekvenci replikovaných dat s ohledem na jejich velikost.

04
Otestovaná funkčnost

Ve spolupráci se zákazníkem provádíme před nasazením ostré produkce disaster recovery testy, aby v případě selhání proběhlo vše hladce.

O co se postaráme

01

Promyslíme strategii firemního IT, frekvenci replikace dat a stanovíme aplikace, které by se při případné obnově měly obnovit prioritně.

02

Vymyslíme ideální řešení v podobě clusteru nebo repliky, doporučíme i vhodný způsob virtualizace.

03

Postaráme se o přesun infrastruktury od jiného poskytovatele a navržené řešení spustíme v našich datacentrech nebo přímo u vás.

04

O řešení se ale umíme starat i dlouhodobě. Na nárazové zásahy si můžete pronajmou jednoho z našich profíků skrz službu Outsourcing IT.

Část týmu našich seniorních administrátorů
Ikonka

Proč nestačí jen replika nebo záloha?

Typicky bývá součástí krizového plánu pouze replikace dat a ochrana na úrovni aplikační vrstvy. To ale v případě živelních pohrom nebo fatálního selhání datacentra není dostatečné. Disaster recovery ale není jen o ochraně dat. Zahrnuje procesy postupného zapínání serverů, spouštění skriptů nebo přiřazování IP adres. Tyto procesy jsme zákazníkům schopni zajistit i díky odděleným datacentrům ve dvou lokalitách Praha a Brno.

Technická struktura disaster recovery

  • Produkční data z virtuálních serverů replikujeme v pravidelných intervalech do záložní lokality.
  • Proces replikace probíhá díky Veeam Backup and Replication automaticky a je monitorován.
  • Umožňujeme návrat nejen k poslední replice, ale i k některé starší (pokud existuje).
  • Počet uchovávaných replik a interval replikace je čistě na vás.

Chcete záložní infrastrukturu?

Tomáš Mašija

Obchod Brno

Tomáš Mašija

+420 777 919 800

Obchod Praha

Pavel Makel

+420 773 919 300