Disaster recovery

Disaster Recovery bývá často přirovnáváno k pojištění. Možná, že ho nikdy nevyužijete, ale je dobré ho mít.

Disaster Recovery, zkráceně také DR, představuje strategii pro zajištění obnovy IT služeb po živelních pohromách a katastrofách. Jinými slovy jde o předem připravený scénář, který vede k co nejrychlejší obnově celé infrastruktury. Většina společností je dnes zcela závislá na fungující infrastruktuře. Zaměstnanci potřebují přistupovat k firemním datům a současně během své pracovní doby vytváří nová. Možná pro vás IT není výdělečnou činností, ale k chodu společnosti fungující infrastrukturu zkrátka potřebujete. Nabízíme možnost sestavení a realizace Disaster Recovery plánu pro všechny typy hostingových služeb i interní infrastruktury.


Možný scénář

Poškozený hardware nebo softwarová chyba jsou nejčastějšími důsledky neočekávaných katastrof. Ať už se jedná o povodně, požáry, zemětřesení a další živelní pohromy, nebo selhání lidského faktoru. Disaster Recovery plán umožňuje připravit se na nutnou obnovu celé infrastruktury po takové havárii. Je to plán, který nechcete použít, ale měli byste ho mít. Díky přesnému postupu výrazně zkrátí dobu obnovy.


Zeptejte se sami sebe

Jak by vaši společnost postihla nefunkční IT infrastruktura?
Kolik minut / hodin / dní může váš business fungovat bez IT?
O kolik minut / hodin / dní dat zpětně můžete přijít?

V čem pomůže Master Internet?

1. Sejdeme se

Sejdeme se a seznámíme se s vaším současným řešením IT služeb. Ještě předtím byste si měli ujasnit, které konkrétní aplikace jsou pro chod vaší společnosti kritické.

2. Navrhneme

Navrhneme nové řešení, ať už v podobě clusteru nebo replikace, případně doporučíme virtualizaci, bude-li vhodná a podobně.

3. Pomůžeme s migrací a zprovozníme

Pokud k nám budete přecházet od jiného poskytovatele, pomůžeme s migrací. Navržené řešení spustíme v našich datacentrech.

4. Gratulujeme, jste připraveni

Zaujal vás tento produkt?

Pokud chcete používat tento kontaktní formulář, musíte mít povolený Javascript.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ