Kontejnerizace

Izolujte aplikace do kontejnerů a usnadněte si vývoj

Aplikace rozdělená do izolovaných balíčků umožňuje rychlé přesouvání a nasazení v různých prostředích. Infrastruktura založená na mikroslužbách navíc snižuje režijní náklady. 

Proč se rozhodnout pro kontejnery?

01
Kompatibilní prostředí

Kontejnery obsahují aplikace včetně jejich závislostí a knihoven. Vývojáři nemusí řešit kompatibilitu mezi různými prostředími.

02
Nižší nápor na výkon

Kontejnery potřebují k provozu mnohem méně výpočetního výkonu než například virtuální servery, protože s hostem sdílejí jádro operačního systému.

03
Izolace aplikací

Virtualizace CPU, paměti, úložiště a síťových zdrojů na úrovni operačního systému poskytuje vývojářům operační systém logicky oddělený od dalších aplikací.

04
Spuštění kdekoli

Nasadíte je v každém operačním systému, na fyzickém nebo virtuálním serveru i v cloudu. Kdekoli chcete spustit svůj software, použijte kontejnery.

Kontejnerové technologie

Docker

Pro snadné izolování aplikací a jejich knihoven využívají vývojáři nejčastěji Docker, který má mnoho funkcí a jednoduše se s ním pracuje.

Kubernetes

Nejoblíbenějším nástrojem pro správu a orchestraci kontejnerů je Kubernetes. Toto řešení ulehčí práci především vývojářům mikroslužeb.

Technický ředitel MasterDC Martin Žídek ve své kanceláři

Zájem o kontejnery každý měsíc roste hlavně proto, že jsou vhodné pro každého. Zprovozňujeme menší virtuální servery s možností další kontejnerové virtualizace i robustní managed Kubernetes clustery.

Martin Žídek

technický ředitel

Budoucnost architektury IT je v mikroslužbách

Vývojáři streamovací služby Netflix byli jedni z prvních, kdo začal v rozsáhlém množství využívat kontejnery. Celý systém postavili na architektuře mikroslužebMicroservices (mikroslužby)Microservices (mikroslužby) je architektura komplexnějšího SW složeného z menších aplikacívíce (tzv. microservices). Proč se tak rozhodli?

  • Souběžný vývoj jednotlivých aplikací napříč týmy.
  • Jednoduché API, které si vývojáři zapamatují.
  • Jednotné vývojářské prostředí pro různé jazyky.
  • Lepší distribuce mezi několika servery.
  • Flexibilní testování pomocí vhodného škálování.

Chcete se o kontejnerech dozvědět více?

Tomáš Mašija

Obchod Brno

Tomáš Mašija

+420 777 919 800

Obchod Praha

Pavel Makel

+420 773 919 300