SMTP, IMAP, POP3 a MTA: co je dobré znát před výběrem mail serveru

Mail server, MTA, mail relay… to je jen pár pojmů, na které narazíte, když se začnete zajímat o zprovoznění vlastního mailového serveru. Vedle toho nejdůležitějšího, tedy samotné konfigurace serveru, vás možná nejdřív bude zajímat, jak mail server funguje a na co se zaměřit při výběru MTA softwaru.

Výběr mail serveru
VERONIKA JAKUBOVÁ
  • VERONIKA JAKUBOVÁ

  • 16. 05. 2022
  • 6 min čtení
Zkopirovat do schránky

Motivací k založení vlastního mail serveru může být několik – větší kontrola nad zabezpečením, potřeba privátního prostředí nebo specifického nastavení. Řada výhod soukromého mail serveru ale přináší i určité výzvy. Tak například samotná konfigurace serveru vyžaduje jistou úroveň znalostí, další práci přináší údržba serveru (a to i ze strany hardware, pokud se rozhodnete sáhnout po tzv. on-premise variantě) i jeho monitoring.

Mail server bez starostí o hardware

Provozujte vlastní mail server a spravujte ho jednoduše přes přehledné webové rozhraní. O hardware, správné zabezpečení serveru i vysokou dostupnost se v rámci služby Managed server postaráme my.

Více o managed serverech

Mail servery představují poměrně komplexní systémy, které se skládají z několika komponent, jež zajišťují správnou funkčnost a spolehlivé doručování pošty napříč internetem. Nepostradatelnou součástí mail serveru je MTA (Mail Transport Agent, někdy také Message Transfer Agent), protokoly IMAP nebo POP3 a SMTP, ochrana před spamem a viry a nakonec i mailový klient.

IMAP, POP3 a SMTP: jakou roli hrají v procesu doručování

O to, aby k přenosu zprávy vůbec došlo, se starají 3 typy TCP (Transmission Control Protocol) protokolů – POP3, IMAP a SMTP. Každý má přitom trochu jiné vlastnosti a úkoly.

Primární funkcí SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) protokolu je odesílat zprávy na mail server a předávat zprávy z jednoho mail serveru na druhý (tzv. mail relay), což je nezbytné ve chvíli, kdy odesílatel a příjemce e-mailu nesdílí stejné doménové jméno. Zabezpečená varianta SMTP přes TLS (Transport Layer Security) nebo SSL (Secure Socket Layer) protokol je SMTPS, podobně jako http a https.

IMAP (Internet Message Access Protocol) zase slouží pro přístup ke zprávám uloženým na serveru. IMAP zprávu na serveru uchovává a stáhne ji ve chvíli, kdy o to uživatel požádá prostřednictvím svého mailového klienta. Aktuálně se používá verze 4 tohoto protokolu, proto se někdy objevuje i pod názvem IMAP4.

Protokol POP3 (Post Office Protocol verze 3) plní v podstatě stejnou funkci jako IMAP. Samotné provedení se ale trochu liší. Zatímco IMAP e-maily na serveru uchovává, POP3 je po stažení do mailového klienta ze serveru automaticky odstraní.

Z výše uvedeného vyplývá otázka, kterou si možná někteří při zřizování mail serveru kladou: Použít IMAP nebo POP3? Odpověď jako v řadě případů zní: To záleží… IMAP je sofistikovanější protokol a umožňuje mimo jiné i organizaci zpráv nebo přístup k serveru z více zařízení, což v případě POP3 provádět nelze. Na druhou stranu POP3 jde díky stahování a automatickému mazání zpráv ze serveru používat i offline a navíc šetří místo v úložišti. Většina uživatelů ale dnes sahá po protokolu IMAP, který je rovněž výchozím protokolem pro příjem zpráv u většiny moderních mailových klientů.

Jak fungují a čím se liší nejpopulárnější MTA softwary

Další klíčovou část přenosu elektronické pošty představuje MTA (Mail/Message Transfer Agent). MTA přijímá zprávu od odesílatele, zjišťuje předání DNS serveru pro vyhledání adresáta, případně rovnou doručení zprávy adresátovi. Zjednodušeně tedy MTA software zajišťuje snadný průchod e-mailu přes server.

Hlavní funkce všech dostupných MTA nástrojů je stejná, a tak by se na první pohled mohlo zdát, že moc nezáleží na tom, který se ve finále použije. Přesto i MTA softwary mají určitá omezení, o kterých je dobré dopředu vědět.

Vlastnosti MTA, bez kterých se neobejdete

  • Možnost API/integrace
  • Clustering (možnost řešení ve vysoké dostupnosti)
  • Škrcení (kontrola množství e-mailů odesílaných v jednu chvíli na server), rozsahy IP adres v síti, pravidla směrování atp.
  • Možnost autentifikace e-mailů (SPF, DKIM, DMARC)
  • Řazení zpráv do front (pro rozlišení typu zprávy)
  • Kontrola spamu pro odchozí e-maily
  • Snadné použití (správa přes webové rozhraní, vyhledávání zpráv, integrace dat)

Při výběru se v prvé řadě zaměřte na výkonnost MTA nástroje a jeho možnosti konfigurace. Výkonnost prozradí, jak velké objemy e-mailů s jakou rychlostí a latencí budete schopni přijímat a odesílat. Některé MTA softwary umožňují přesně definovat požadavky na parametry odesílání i jejich zpětnou analýzu.

S výkonem jde ruku v ruce konfigurovatelnost, tedy nastavování různých mailových front, povolení ověřování nebo troubleshooting v reálném čase.

Nejoblíbenější MTA – základní přehled vlastností

  Exim IceWarp MS Exchange Postfix
Operační systém Pinux/Unix, Win (přes Cygwin), macOS Linux/Unix, Windows Windows Linux/Unix, macOS
Nativní podpora protokolů?Některé MTA nativně nepodporují IMAP nebo POP3 protokoly. Tyto případy se řeší implementací externích nástrojů, typicky Dovecot nebo UW IMAP, které zastávají funkci těchto protokolů. Dovecot často slouží i jako externí storage mail serveru. SMTP, SMTPS SMTP, SMTPS, POP3, IMAP SMTP, SMTPS, POP3, IMAP SMTP, SMTPS
Podpora IPv6 ano ano ano ano
DNS-based ověření doménových jmen ano ne ano (pouze u online varianty, on-premise řešení ne) ano
Aktivní synchronizace?Synchronizace e-mailů, kontaktů, kalendáře a poznámek ze serveru do jiného zařízení, např. telefonu, přes proprietární protokol Exchange ActiveSync. ne ano ano ne
File storage ano ano ano ano
Licence open source (GPLv2+) proprietární proprietární open source (IBM Public License)

Ve výsledku také záleží, kolik se rozhodnete do MTA investovat. Zejména v případě open source variant je dobré se dopředu podívat, jak rozsáhlou a udržovanou mají nástroje dokumentaci nebo jaké jsou jejich možnosti podpory, tj. jak aktivní a ochotná pomoct je komunita pracující na projektu.

Jak a kde mail server provozovat?

Dalším zásadním rozhodnutím při zřizování vlastního mail serveru je provoz samotného hardware. Nejjednodušší variantou je provoz e-mailu na vlastní doméně u poskytovatelů této služby, tedy např. Google, AWS nebo Office365. V tomto případě uživatel dostane v podstatě mail server jako službu a nemusí se zabývat správou hardware, konfigurací mail serveru nebo správným zabezpečením či vyhodnocováním spamu.

Řada uživatelů se ale této variantě cíleně vyhýbá, protože se obává o bezpečnost svých dat a preferuje provoz vlastního mail serveru v pravém slova smyslu. Stěžejní výhodou a této varianty je jasný přehled o tom, kde jsou data uchovávána.

Kompletní provoz mail serveru, tedy od běhu hardware až po jeho konfiguraci a údržbu, je komplikovanější a může se dost prodražit, zvláště pak ve chvíli, kdy se přistoupí k provozu hardware in-house.

Server pak navíc častěji podléhá nedostupnosti, má nastavené nesprávné filtrování spamu, nedostatečný monitoring a s tím související potenciální ztrátu dat, což v případě takového komunikačního nástroje, jakým je e-mail, není žádoucí.

Vhodnou alternativou může být provoz hardware u poskytovatele, ať už ve formě VPS, cloudu nebo dedikovaného serveru. Starost o hardware a dostupnost serveru totiž přechází na poskytovatele a uživatel se pak postará o správnou konfiguraci.

V některých případech uživatel nemusí řešit ani zabezpečení serveru nebo starost o DNS. Třeba v MasterDC zajišťujeme v rámci služby managed server zabezpečení SPF, DKIM a DMARC zákazníkům my. Při přechodu z jiného mail serveru provedeme i migraci. Uživatel si už jen nastaví správné směrování u registrátora domény.

Líbil se vám článek? Ano / Ne