Novinky

Získali jsme certifikát ISO 9001 a ISO 27000

10. května 2012


 

Společnost Master Internet získala certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001:2006. Rozsáhlý audit společnosti provedla prestižní certifikační společnost TÜV SÜD Czech, která shledala, že všechny procesy v Master Internet jsou na úrovni normy ISO.

 

ISO 9001:2009 je standard pro systém managementu kvality. Norma je aplikována na veškeré procesy a aktivity související s poskytováním serverhostingových služeb a jejich neustálým zlepšováním. V průběhu auditu jsou tyto procesy kontrolovány a je přezkoumáváno, zda probíhají systematicky a podle předem daných pravidel.

 

Certifikát ISO 27001:2006 osvědčuje, že společnost dbá na zachování nejvyšších standardů v oblasti informační bezpečnosti, správy dat a řízení rizik s touto problematikou souvisejicích. Poskytuje zákazníkům jistotu, že jejich informace jsou zabezpečené v souladu s mezinárodně uznávanými normami.

 

Certifikační proces přinesl zdokonalení ve stěžejních oblastech:

– stávající systém managementu společnosti

– systematičnost interní komunikace a procesů

– záruka kvality poskytovaných služeb

– ochrana dat a bezpečnost informací

 

Získáním těchto certifikátů společnost Master Internet potvrdila nadstandardní úroveň svých služeb a svůj dlouhodobý záměr služby neustále zdokonalovat s ohledem na nejmodernější trendy a přístupy.