24. 2. 2014

Provedli jsme update naší cloudové platformy a vylepšili tak její Disaster Recovery řešení. To slouží k ochraně všech zákazníků před neočekávaným selháním primární infrastruktury a je automaticky součástí služby cloud hostingu.

K umístění záložních diskových polí do stejné lokality, avšak jiné části datacentra, jsme se rozhodli s ohledem na co nejkratší dobu obnovy. Obnova dat bude v případě fatálního selhání primární infrastruktury ještě rychlejší než doposud. Tímto krokem jsme posunuli Disaster Recovery řešení směrem od oddělených backup serverů ke kompletní replikaci diskového pole.

Zákazníkům, kteří by rádi využili replikace dat do sekundární lokality, nabízíme službu Site Recovery. Její součástí je kromě replikace i kapacita na náhradní infrastruktuře, kterou v druhé lokalitě držíme. Replikace dat v rámci jedné lokality ochrání všechny cloudové zákazníky v případě neočekávané havárie, nenahrazuje však zálohování, které je potřeba i nadále řešit nezávisle.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ