Nastavení dvoufaktorové autentizace v Zákaznické administraci

Poslední aktualizace 3. 5. 2024


Úvod

Pro zvýšení zabezpečení uživatelských účtů si v Zákaznické administraci můžete aktivovat dvoufaktorovou autentizaci. Kromě standardních přihlašovacích údajů tato funkce vyžaduje pro přihlášení k účtu použití dalšího způsobu ověření identity. Můžete si vybrat mezi přihlašováním pomocí SMS nebo metodou OTP – ověření jednorázově vygenerovaným heslem pomocí mobilní aplikace.

V Zákaznické administraci klikněte na vaše jméno > Upravit profil > Zabezpečení a dle preferencí vyberte jednu ze dvou možností dvoufaktorového ověření. Pokud budete chtít změnit způsob autentizace, je nejdříve nutné deaktivovat původní ověřovací metodu.

Screen – Dvoufaktorová autentizace v Zákaznické administraci

Přihlašování pomocí SMS

Prvním způsobem je přihlašování přes SMS kód. Po přidání a ověření telefonního čísla, obdržíte při každém pokusu o přihlášení do Zákaznické administrace ověřovací SMS, pomocí které se zalogujete do systému.

Telefonní číslo přidáte následovně:

  1. V sekci Přihlašování pomocí SMS klikněte na Přidat číslo a potvrďte jej tlačítkem Uložit.
Screen – Přihlašování pomocí SMS v Zákaznické administraci

2. Pro verifikaci použijte tlačítko Ověřit číslo a pokračujte tlačítkem Poslat kód.  Na toto číslo přijde ověřovací SMS.

3. SMS kód zadejte do Zákaznické administrace.

Telefonní číslo je možné upravovat pomocí tlačítek Změnit číslo a Smazat číslo.

Poznámka: Jestliže použijete telefonní číslo, které je uvedeno a ověřeno u některé z existujících osob v rámci účtu, není potřeba toto číslo dále ověřovat. 2FA po vložení čísla jednoduše aktivujete tlačítkem Zapnout ověřování.

Přihlašování pomocí OTP

Druhou možností je metoda OTP (One-Time-Password). Tento způsob autentizace funguje na principu zadání jednorázového hesla, které si vygenerujete v mobilní aplikaci (např. Google Authenticator, Authy a další) na vašem telefonu. K využití této metody je v Zákaznické administraci nutné připojit vaše zařízení.

1. Na kartě Přihlašování pomocí OTP klikněte na Připojit zařízení. Pokud ještě nemáte nainstalovanou některou z OTP aplikací, stáhněte si ji z obchodu s aplikacemi na vašem zařízení.

Screen – OTP autentifikace v Zákaznické administraci

2. Po instalaci aplikaci otevřete a klikněte na možnost Přidat účet nebo +

3. V aplikaci můžete vybrat mezi možností skenování QR kódu nebo ručním zadáním kódu. Vyberte skenování QR kódu.

4. V Zákaznické administraci následně klikněte na Zobrazit QR kód. Kód naskenujte kamerou na vašem telefonu a pokračujte tlačítkem Ověřit.

5. Aplikace automaticky vygeneruje časově omezený jednorázový kód. Pro aktivaci OTP autorizace tento kód zadejte v Zákaznické administraci.

OTP aplikaci si ponechejte nainstalovanou na vašem zařízení. Při každém přihlášení do Zákaznické administrace budete požádáni o zadání autorizačního kódu, který si v této aplikaci jednorázově vygenerujete.


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám