Postup pro připojení k OpenVPN

Poslední aktualizace 15. 5. 2024


Úvod

OpenVPN využíváme v MasterDC pro zabezpečení vzdáleného přístupu k serverům prostřednictvím IPMI (Intelligent Platform Management Interface). Tento návod je určen pro zákazníky dedikovaných serverů a server housingu a popisuje, jak se za pomocí softwaru OpenVPN připojit k IPMI, jehož IP adresa je z bezpečnostních důvodů umístěna ve vyhrazené části interní sítě za centrálním firewallem.

Poznámka: Další možnosti zabezpečení vzdáleného přístupu k serveru přes IPMI naleznete v návodu Možnosti zabezpečení IPMI.

Připojení k OpenVPN

Před přesunutím IPMI na interní IP adresu si nejprve určíte:

 • kolik uživatelských účtů do OpenVPN budete potřebovat (tedy z kolika zařízení se na server budete připojovat);
 • na jaké porty má být povolen přístup.

Po dokončení nové konfigurace na straně MasterDC provedete úpravu IP adres na straně serveru. Následně vám zašleme konfigurační soubor. Pro připojení k OpenVPN je potřeba nainstalovat OpenVPN klienta pro konkrétní operační systém. Po dokončení instalace už zbývá jen importovat konfigurační soubor a připojit se.

Přesný postup pro jednotlivé operační systémy najdete níže.

Připojení k OpenVPN z Windows

 • Stáhněte si nejnovější verzi Community edice pro Windows: https://openvpn.net/community-downloads/
 • Spusťte instalační soubor > Install now a dále postupujte podle pokynů k instalaci.
 • Jakmile se instalace dokončí, importujte do OpenVPN klienta konfigurační soubor, který vám dodal správce sítě (v tomto případě MasterDC).
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na OpenVPN GUI > Import > Import souboru konfigurace…
Screenshot: Možnost importu souboru při nastavení OpenVPN u WIndows.
 • Najděte konfigurační soubor, který vám dodal správce sítě > Otevřít.
 • Následně znovu klikněte na OpenVPN GUI pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Připojit.
Screenshot zobrazuje možnost Připojit při nastavení OpenVPN u Windows.
 • Přes možnost Zobrazit stav si můžete prohlédnout konfiguraci.
Screenshot zobrazuje příklad konfigurace po úspěšném připojení k OpenVPN z Windows.

Připojení k OpenVPN z Android

 • Z Google Play si stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi OpenVPN Connect: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.openvpn.openvpn
 • Otevřete aplikaci OpenVPN a klikněte na „+“ a přejděte do záložky Upload File.
 • Pomocí tlačítka Browse nahrajte do aplikace konfigurační soubor dodaný správcem sítě (v tomto případě MasterDC).
Screenshot zobrazuje, jak přidat nový konfigurační soubor do aplikace OpenVPN v zařízení s Android.
 • Potvrďte import souboru OK.
 • Zobrazí se importovaný profil, klikněte na tlačítko Connect.
Screenshot zobrazuje finální připojení k síti přes OpenVPN.

Připojení k OpenVPN z macOS

 • Stáhněte si nejnovější verzi OpenVPN Connect pro macOS: https://openvpn.net/client-connect-vpn-for-mac-os/
 • Otevřete instalační soubor a vyberte instalaci pro své zařízení (tj. Intel processor nebo Sillicon chip) a dále postupujte podle pokynů k instalaci.
 • Po dokončení instalace otevřete aplikaci OpenVPN, přejděte do záložky Upload File a přetáhněte nebo pomocí tlačítka Browse vložte konfigurační soubor dodaný správcem sítě (v tomto případě MasterDC).
Screenshot zobrazuje možnost nahrání konfiguračního souboru do OpenVPN klienta v zařízení s macOS.
 • Následně se připojte k importované konfiguraci přes tlačítko Connect.
Screenshot zobrazuje finální připojení k síti přes OpenVPN klient v zařízení s macOS.

Připojení k OpenVPN z iOS

Screenshot demonstruje, jak nasdílet konfigurační soubor v zařízení s iOS do aplikace OpenVPN.
 • Spustí se aplikace OpenVPN. Přejděte do záložky Upload File. Zde uvidíte importovaný konfigurační soubor.
 • Klikněte na Add a následně na Connect pro připojení do sítě.
Obrázek tří screenů, které zobrazují, jak se připojit k síti přes OpenVPN za pomocí importovaného konfiguračního souboru v zařízení s iOS.

Řešení problémů

Problém s kompresí při připojování k OpenVPN

Při připojování k OpenVPN je možné, že se v logu klienta objeví řádka:

Bad compression stub (swap): decompression header byte: 42

Tento problém je způsoben nekompatibilitou nových verzí klienta s konfigurační direktivou „compress“ v konfiguračním souboru. Pro odstranění problému je potřeba zakomentovat příslušný řádek v konfiguračním souboru. Provedete to následovně:

 1. Otevřete konfigurační soubor OpenVPN.
 2. Najděte řádek compress.
 3. Tento řádek zakomentujte, tj. před řádek přidejte znak #. Výsledná podoba bude: #compress
 4. Uložte změny a editor zavřete.
 5. Spusťte OpenVPN klienta a importujte upravený konfigurační soubor.

Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám