Přesun IP mezi servery v jedné VLAN


Úvod

Popis níže zahrnuje doporučení pro přesun IP adres mezi servery. Přesuny IP lze provádět mezi servery, které jsou umístěny v jedné VLAN, tj. jedna logická síť.

Postup

Při změně MAC adresy k určité IP (přesun z jednoho na druhý server) je nutné změnu oznámit i routeru, a to prostřednictvím Gratuitous ARP.

V Linuxu k tomu slouží nástroj send_arp z balíku heartbeat. Send_arp považujeme za spolehlivý a funkční nástroj pro tyto účely. Po přesunu IP na nový server stačí na novém serveru spustit následující příkaz:

send_arp eth0 IP_KTERÁ_SE_PŘESUNULA auto not_used not_used

Pokud chcete změnu oznámit jiným způsobem, můžete použít příkaz arping:

arping -U -I eth0 -c 3 NOVÁ_IP_SERVERU
Poznámka: Na MasterDC routeru je ARP cache, která může způsobovat prodlevu při přesunu IP.

Pokud by při tomto postupu něco nezafungovalo, můžete nás kdykoli požádat o výmaz ARP záznamu na e-mailu support@master.cz.


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám