Prověření konektivity směrem do MasterDC

Poslední aktualizace 22. 4. 2024


Úvod

Návod popisuje, jak řešit problémy s konektivitou směrem z nebo do datacenter MasterDC a jaké kroky a výstupy zajistit předtím, než problém zákazník nahlásí.

Typy pozorovaných síťových problémů můžou být:

 • pomalá rychlost komunikace (malé přenosové pásmo);
 • ztrátovost komunikace (ping loss);
 • úplná nedostupnost;
 • nedostupnost z některých lokalit;
 • nedostupnost některých služeb (filtrace).

Při pozorování problémů mimo síť MasterDC, může být zdroj problémů:

 • na serveru v MasterDC;
 • v sítí MasterDC;
 • mimo síť MasterDC.

Cílem při analýze problému je přesné zjištění, kde se problém nachází a jeho odstranění.

Postup při zjištění problému a jak problém nahlásit

Jestliže pozorujete problémy s konektivitou zařízení a serverů umístěných v datacentrech MasterDC, může se obrátit na klientskou podporu MasterDC.

Pokud pozorujete nedostupnost domény domény hostované na serveru, nejdřív si prosím otestujte, jestli vám správně funguje překlad DNS a jestli příslušná doména je registrována a neproběhla u ní expirace.

Veškeré testy a analýza konektivity se provádí na úrovni IPv4/IPv6 adres.

Při hlášení problému, prosíme abyste do své zprávy zahrnuli následující informace (IP adresou je v tomto kontextu myšlena konkrétní IPv4 nebo IPv6 adresa):

 1. Zdrojovou IP adresu (veřejná IP adresa, ze které pozorujete problémy, adresa musí odpovídat na ICMP ping pro otestování).
 2. Cílovou IP adresu (IP adresu zařízení v našich datacentrech, na kterou se snažíte připojit, adresa musí odpovídat na ICMP ping pro otestování).
 3. Čas začátku problému, potvrzení problému, zda stále trvá. Jedná se opakovaný problém ?
 4. Co nejpřesnější popsání problému:
  • Typ problému – nedostupnost / ztrátovost / špatná přenosová rychlost
  • Popsání služby, kterou se snažíte využít.
  • Screenshot chyby zobrazené na obrazovce na zdrojové IP.
 5. Kroky kterými lze problém snadno replikovat.
 6. Výstupy z příkazu traceroute zdrojová IP > cílová IP.
 7. Výstupy z příkazu traceroute cílová IP > zdrojová IP.
 8. Výstupy z příkazu traceroute zdrojová IP > 81.31.33.4, případně pro IPv6 2a01:430:0:30::4.
 9. Výstupy testů stahování testovacího souboru z našeho test serveru pomocí wget z cílové IP.
 10. Výstupy testů stahování testovacího souboru z našeho test serveru pomocí wget ze zdrojové IP.

Jak zjistit vaši veřejnou IP adresu

Do webového prohlížeče zadejte adresu: https://testip.master.cz/  nebo zadejte do příkazové řádky: curl -s http://testip.master.cz/ | tail -n 7 | head -n 1

Screen – Jak zjistit IP adresu

Jak zjistit cestu k cílové IP adrese pomocí traceroute

V prostředí Linuxu zadáme do příkazové řádky: traceroute [Cilova IP adresa]

Screen – Jak zjistit cestu k cílové IP adrese pomocí traceroute v Linuxu

V prostředí Windows zadáme do příkazové řádky (Windows+X): tracert [Cilova IP adresa]

Screen – Jak zjistit cestu k cílové IP adrese pomocí traceroute ve Windows

Jak ověřit rychlost připojení datacenter

Rychlost připojení do našich datacentrech protokolem IPv4 je možné ověřit příkazem podle lokality:

Screen – Rychlost připojení

Ve Windows je nutné doinstalovat program wget.

Do příkazové řádky (viz návod na spuštění příkazové řádky) zadejte příkaz:

"c:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\Wget.exe" -4 http://brno-cejl-speed.masterinter.net/1000 -O null

Screen – Instalace wget

Poznámka: K relevantnímu výsledku měření rychlosti přenosu dat mezi zákazníkovým zařízením a naším datacentrem je nutné elimitovat vliv pomalosti diskového subsystému.

Jak ověřit, že vaše zařízení správně komunikuje s DNS serverem

Na ověření funkčnosti správně nastaveného DNS můžete použít příkaz ping. Je dobré vyzkoušet pingnout server, o kterém víme, že je funkční. Zpravidla se používá například dns.google.com, který má IP adresy 8.8.8.8 a 8.8.4.4., nebo můžete použít doménové jméno našeho DNS resolveru ns.master.cz.

Příklad funkční komunikace s DNS:

Screen – Příklad funkční komunikace s DNS

Příklad nefunkční komunikace s DNS:

Screen – Příklad nefunkční komunikace s DNS


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám