Řešení problémů s konektivitou v OS Linux

Poslední aktualizace 22. 4. 2024


Úvod

Návod popisuje základní kroky, které zákazníkovi pomůžou identifikovat a vyřešit problémy s konektivitou v OS Linux i s praktickými ukázkami.

Test konektivity

 1. Ověříme dostupnost služby dns.google.com na internetu.Screen – Ověření dostupnosti služby
 2. Ověříme dostupnost služby 8.8.8.8 na internetu.Screen – Ověření dostupnosti služby
 3. Ověříme dostupnost brány příkazem ip neig nebo netstat -r. V našem případě 192.168.122.1. Screen – Ověření dostupnosti brány

 4. Dočasně vypneme firewall. Podle firewallu, který je nainstalovaný aplikujte jeden z příkazů:
  systemctl stop firewalld
  systemctl stop iptables / iptables flush
  systemctl stop nftables
 5. Identifikujeme a opravíme chybné nastavení serveru pomocí příkazů:
  ip addr
  ip neigh
  ip route
 6. Jestliže zákazník není schopen identifikovat a vyřešit problém s konektivitou, může kontaktovat support.master.cz.

Nejběžnější problémy

Nesprávně nakonfigurovaný DNS resolver

Screen – Nesprávně nakonfigurovaný DNS resolver

Řešení

Do /etc/resolv.conf vložíme:

nameserver 81.31.33.19
nameserver 80.79.16.5

Chybějící konfigurace default route

Server nenašel cílovou adresu v routovací tabulce.

Screen – Chybějící konfigurace default route

Řešení

Zkontrolujeme routovací tabulku příkazem ip route.

Screen – Řešení chybějící konfigurace default route

Vidíme, že není nakonfigurovaná default route. V informacích o serveru, které zákazník obdržel po nainstalováni serveru, dohledáme IP adresu brány a nastavíme příkazem ip route add default via [IP Gateway]

Screen – routovací tabulka

Ping vrací Destination Host Unreachable nebo H!

Když ping vrací Destination Host Unreachable nebo H!, je nutné zkontrolovat, zda jsou správně nastaveny IP adresa, maska na síťovém rozhraní a routovací tabulka.

Screen – Ping vrací Destination Host Unreachable nebo H!

V tomto případe si server myslí, že je server s IP adresou 8.8.8.8 lokálně připojený. Proto posílá arp who-has rámce na broadcast adresu FF:FF:FF:FF:FF:FF. Odpovědi se samozřejmě nedočká, protože server se nenachází v L2 broadcast domain.

Řešení

Tento případ může mít dvě příčiny:

 1. Nebyla nastavena maska sítě a server doplnil classful masku.
 2. Síť, ve které se server nachází, je staticky routovaná na jedno z lokálních síťových rozhraní.

Je nutné zkontrolovat nastavení IP adresy, masky na síťovém rozhraní a routovací tabulku a porovnat je s informacemi, které byly zákazníkovi zaslány po nainstalování serveru.

Tip: Zákazník může zjistit svou veřejnou IP adresu zadáním https://testip.master.cz/ do webového prohlížeče nebo zadáním do příkazové řádky: curl -s http://testip.master.cz/ | tail -n 7 | head -n 1

Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám