Rozšíření disku v OS Windows

Poslední aktualizace 21. 3. 2024


Po navýšení diskového prostoru ze strany hosta vašim administrátorem je potřeba rozšířit disk v rámci vašeho serveru. Tento návod vás provede jednotlivými kroky.

Nejprve si otevřete Server Manager.

V Computer Management najděte pod záložkou Storage nástroj Disk Management.

Pokud se u disků nezobrazuje žádný prostor k přiřazení (stejně jako na obrázku), bude potřeba provést rescan zařízení. Rescan se dělá proto, aby nebylo nutné server restartovat. Při restartu serveru by se sice disk sám rescanoval, došlo by však k výpadku služeb.

Pro rescan spusťte utilitu diskpart.

V nově otevřeném okně spusťte rescan.

Po provedení rescanu uvidíte v disk manageru nové nealokované místo.

Pravým tlačítkem klikněte na disk, který chcete rozšířit a vyberte Extend Volume Wizard.

V Extend Volume Wizard zvolte maximální možnou velikost pro rozšíření (případně takovou velikost, o níž chcete disk rozšířit). V případě, že používáte více disků, nezapomeňte v Selected zkontrolovat, zda jste zvolili správný disk.

Následně už jen potvrďte Finish a disk serveru máte rozšířený.


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám