Sdílení zákaznických hesel v rámci MasterDCS ohledem na bezpečnostní standardy nedoporučujeme zákazníkům předávat hesla našim administrátorům a jiným zaměstnancům MasterDC prostřednictvím e-mailu nebo třeba tiketovacího systému v Zákaznické administraci. Pro tyto účely slouží v Zákaznické administraci sekce „Sdílení hesel“. Ta zajišťuje bezpečné předávání hesel mezi zákazníkem a naším administrátorem v zakódované podobě.

 • Přihlaste se do Zákaznické administrace na adrese https://admin.masterdc.com/.
 • Po kliknutí na svůj profil vpravo nahoře přejděte na položku Sdílení hesel.

Screenshot – položka Sdílení hesel v Zákaznické administraci

Vyzvednutí hesla

V případě, že vám heslo předává člen našeho technického týmu, můžete si ho vyzvednout dvěma způsoby: pomocí odkazu nebo hashe v Zákaznické administraci.

Sdílení přes odkaz

 • Zašleme vám odkaz např. na e-mail.
 • Po kliknutí na tento odkaz budete přesměrováni na https://admin.masterdc.com/; přihlaste se.
 • Po přihlášení se vám zobrazí heslo, to si zkopírujte.
Poznámka: Odkaz lze použít opakovaně, ale pouze po dobu 24 hodin. Následně dojde k jeho zneplatnění.

Sdílení pomocí hashe

 • Zaměstnanec vás odkáže rovnou na Zákaznickou administraci a přiloží hash ve formátu např. 21593-9896250001646-4921597.
 • Po přihlášení na https://admin.masterdc.com/ přejděte přes profil vpravo nahoře na Sdílení hesel.
 • Zde najdete v sekci Hesla k vyzvednutí heslo, které vám bezpečně předává jeden z našich zaměstnanců. Klikněte na Zobrazit heslo.

Screenshot – sekce hesel k vyzvednutí

 • Budete vyzváni k vložení ověřovacího hashe, který jste od nás obdrželi např. prostřednictvím e-mailu.

Screenshot – vložení ověřovacího hashe

 • Po vložení ověřovacího hashe klikněte znovu na Zobrazit heslo. Heslo si ihned zkopírujte.
Důležité: Na zobrazení každého hesla máte 24 hodin a nelze ho zobrazit opakovaně. Proto si ho vyzvedněte co nejdříve od chvíle, kdy od nás obdržíte informaci o jeho sdílení.

Sdílení vlastního hesla

Pokud s námi budete chtít sdílet své heslo, využijte k tomu možnost Zakódovat heslo v sekci Sdílení hesel.

 • Profil > Sdílení hesel > Zakódovat heslo > klikněte na tlačítko + Nové heslo.

Screenshot – tlačítko +Nové heslo v sekci Zakódovat heslo

 • Zobrazí se tabulka, do které zadáte název hesla pro jeho snazší identifikaci (např. heslo k serveru) a příslušné heslo, např. 123456. Pak stiskněte Vygenerovat hash.
 • Zobrazí se unikátní hash, který zkopírujete a předáte našemu zaměstnanci, např. e-mailem.

Screenshot – vygenerovaný hash zákazníkova hesla ke sdílení se zaměstnanci MasterDC

Důležité: Hash je platný 24 hodin. Po uplynutí této lhůty se automaticky smaže. Pro opakované předání hesla je potřeba vytvořit nový hash.


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám