Sdílení zákaznických hesel v rámci MasterDC

Poslední aktualizace 13. 12. 2022S ohledem na bezpečnostní standardy nedoporučujeme zákazníkům předávat hesla našim administrátorům a jiným zaměstnancům MasterDC prostřednictvím e-mailu nebo třeba tiketovacího systému v Zákaznické administraci. Pro tyto účely slouží v Zákaznické administraci sekce „Sdílení hesel“. Ta zajišťuje bezpečné předávání hesel mezi zákazníkem a naším administrátorem v zakódované podobě.

 • Přihlaste se do Zákaznické administrace na adrese https://admin.masterdc.com/.
 • Po kliknutí na svůj profil vpravo nahoře přejděte na položku Sdílení hesel.

Screenshot – položka Sdílení hesel v Zákaznické administraci

Vyzvednutí hesla

V případě, že vám heslo předává člen našeho technického týmu, můžete si ho vyzvednout dvěma způsoby: pomocí odkazu nebo hashe v Zákaznické administraci.

Sdílení přes odkaz

 • Zašleme vám odkaz např. na e-mail.
 • Po kliknutí na tento odkaz budete přesměrováni na https://admin.masterdc.com/; přihlaste se.
 • Po přihlášení se vám zobrazí heslo, to si zkopírujte.
Poznámka: Odkaz lze použít opakovaně, ale pouze po omezenou dobu. Následně dojde k jeho zneplatnění. Zbývající čas pro opakované zobrazení hesla najdete v přehledu Hesla k vyzvednutí (Expirace).

Sdílení pomocí hashe

 • Zaměstnanec vás odkáže rovnou na Zákaznickou administraci a přiloží hash ve formátu např. 21593-9896250001646-4921597.
 • Po přihlášení na https://admin.masterdc.com/ přejděte přes profil vpravo nahoře na Sdílení hesel.
 • Zde najdete v sekci Hesla k vyzvednutí heslo, které vám bezpečně předává jeden z našich zaměstnanců. Klikněte na Zobrazit heslo.

Screenshot – sekce hesel k vyzvednutí

 • Budete vyzváni k vložení ověřovacího hashe, který jste od nás obdrželi např. prostřednictvím e-mailu.

Screenshot – vložení ověřovacího hashe

 • Po vložení ověřovacího hashe klikněte znovu na Zobrazit heslo. Heslo si ihned zkopírujte.
Důležité: Na zobrazení každého hesla máte pouze omezený čas a nelze ho zobrazit opakovaně. Proto si ho vyzvedněte co nejdříve od chvíle, kdy od nás obdržíte informaci o jeho sdílení.

Sdílení vlastního hesla

Pokud s námi budete chtít sdílet své heslo, využijte k tomu možnost Zakódovat heslo v sekci Sdílení hesel.

 • Profil > Sdílení hesel > Zakódovat heslo > klikněte na tlačítko + Nové heslo.

Screenshot – tlačítko +Nové heslo v sekci Zakódovat heslo

 • Zobrazí se tabulka, do které zadáte název hesla pro jeho snazší identifikaci (např. heslo k serveru) a příslušné heslo, např. 123456. Pak stiskněte Vygenerovat hash.
 • Zobrazí se unikátní hash, který zkopírujete a předáte našemu zaměstnanci, např. e-mailem.

Screenshot – vygenerovaný hash zákazníkova hesla ke sdílení se zaměstnanci MasterDC

Důležité: Hash je platný 24 hodin. Po uplynutí této lhůty se automaticky smaže. Pro opakované předání hesla je potřeba vytvořit nový hash.

Práva pro sdílení hesel

Možnost vytvářet a sdílet hesla s našimi administrátory je výchozí vlastností hlavního účtu v Zákaznické administraci. Pokud do zákaznického systému přistupují ještě další uživatelé prostřednictvím tzv. Oprávněných osob (podúčtů), nemohou tuto funkcionalitu využívat, dokud jim není přiděleno toto konkrétní právo.

Oprávněným osobám právo pro sdílení hesel přidělíte se správě účtů: Profil > Oprávněné osoby > Upravit. V Úpravě účtu v sekci Práva pak zaškrtněte položku Sdílení hesel.


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám