EULA


Pojmem EULA (End User License Agreement) se rozumí smlouva mezi koncovým uživatelem a výrobcem software nebo jiného digitálního zařízení.

EULA obsahuje pravidla, kterými se musí koncový uživatel při užívání software řídit. Standardně zde najdeme práva a povinnosti uživatele, omezení používání software, zákaz kopírování, autorská práva a omezení odpovědnosti.

Uživatelé jsou s podmínkami EULA seznámeni při instalaci software a je po nich vyžadován souhlas s danými podmínkami. Bez udělení souhlasu nelze software používat.

Mohlo by se vám hodit


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám